Verkiezings-programma
2021-2026

Beeld: habrofotografie

Wij durven keuzes te maken!

De komende raadsperiode worden we voor fundamentele keuzes gesteld. Lokaal is álles belangrijk. We staan voor keuzes die vragen om goed bestuur. D66 maakt ook lokaal de sociaal-liberale afweging voor het algemeen belang en de lange termijn.