En verder voor onze vitale kernen….

Economische krachten bundelen:
behoud van werk en opleidingen in de regio

D66 ziet het grote belang van regionale samenwerking als het gaat om het op peil houden van werkgelegenheid en de aanwezigheid van goede opleidingsmogelijkheden voor onze jeugd. We stimuleren innovatie en ondernemerschap door de creatie van flexplekken en co-werkplekken in bruikbare maatschappelijke gebouwen zoals buurthuizen in onze gemeente. Daarnaast draagt dit bij aan de sociale cohesie de wijken.

Kunst en cultuur: troef voor inwoners en bezoekers

Onze rijke kunst en cultuur wordt door vele inwoners gekoesterd. De gemeente kent meerdere musea en cultuurhistorische gebouwen die deze rijkdom weergeven. Dit moet zichtbaar blijven en kunstenaars moeten zich aangetrokken voelen om in onze broedplaatsen te vestigen.

Hoogwaardige toeristische voorzieningen

Toerisme is erg belangrijk voor de economie van onze gemeente. Zowel Schoorl, als Bergen en Egmond aan Zee zijn sterke merken met ieder zijn eigen publiek. We willen het toerisme verduurzamen en de samenwerking tussen de toeristische ondernemers in de verschillende dorpen verder bevorderen. Want investeren in samenwerking betaalt zich uit in uitstraling, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Kwaliteit voor kwantiteit, want er moet een balans blijven tussen rust en reuring.

Versterken van de buurt

Onze wijk- en dorpverenigingen vormen het hart van de sociale cohesie. Zij signaleren de mogelijkheden om het welzijn van de inwoners te verbeteren. Door middel van een eigen bestedingsbudget krijgen zij vrijheid om gezamenlijk met de inwoners prioriteiten voor hun gebied te bepalen.