Financiële dilemma’s

De gemeente Bergen laat voor het eerst in vele jaren op de langere termijn ‘rode cijfers’ zien. Dit betekent dat belangenafwegingen tussen de thema’s gemaakt moeten worden, om te voorkomen dat de gemeentebelastingen exponentieel omhoog gaan.

Hoe maak je een afweging tussen inwoners die zorg nodig hebben of uitgaven ter voorkoming van een verdere klimaatverandering? De komende raadsperiode zullen wij voor deze dillema’s komen te staan! D66 maakt dan een afweging op basis van de thema’s die zijn genoemd in dit verkiezingsprogramma: wonen, klimaat & natuur, zorg & welzijn en vitale kernen. Deze hebben voor ons de prioriteit; ook financieel!

We moeten hiervoor niet alleen naar financiele ruimte kijken in de huidige begroting, maar ook naar eerder genomen besluiten die structureel geld kosten, maar niet het gewenste maatschappelijk effect op leveren.

Mocht verhoging van de gemeentebelastingen hierdoor niet voorkomen kunnen worden, zal altijd gezocht worden naar een inkomensafhankelijke oplossing.

We laten iedereen vrij, maar niemand vallen!