Peter de Lange

Beeld: habrofotografie

“Hoe mooi zou het zijn als de onderlinge verbindingen bij gemeenten worden bevorderd, zodat vraagstukken integraal worden aangepakt.”

  • 61 jaar
  • Zaandam
  • Egmond Binnen
  • Hij/hem

“Door mijn dagelijkse advies werkzaamheden bij de VNG ten behoeve van gemeenten, zie ik dat veel maatschappelijke vraagstukken zich afspeelt op 3 hoofddomeinen: sociaal maatschappelijke domein, het fysiek gedeelte en het domein van openbare orde en veiligheid. Helaas is de onderlinge verbinding tussen deze domeinen nog niet bij alle gemeenten toereikend. Dat is wel nodig en in het belang van alle inwoners en ondernemingen, Daar zitten we tenslotte voor in de politiek!

Hoe mooi zou het zijn om de onderlinge verbinding bij gemeenten te bevorderen, zodat vraagstukken integraal worden aangepakt dat leidt tot kostenreductie en efficiëntere inzet van menskracht en (schaarse) middelen. Hiervoor wil ik me inzetten als D66-er zodat het lokaal bestuur krachtig kan besturen en het vertrouwen van de inwoner wordt herwonnen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De duinen om doorheen te fietsen om een diversiteit van dieren tegen te komen om je hoofd leeg te maken na een drukke (werk) dag.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Woningbouw voor starters met gezond verstand bevorderen, waarbij het accent op inbreilocaties wordt gelegd. Extra nieuwbouwlocaties zoveel mogelijk beperken omdat dit ten koste gaat van de natuur.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Aanpak van Jeugdproblematiek (jeugd heeft de toekomst) daar teveel jongeren een beroep doen op professionele hulp (Jeugdzorg)
  • doorstroming woningbouw bevorderen door creatieve oplossingen als accent op inbreilocaties en snelle bouw van flexwoningen voor spoedzoekers
  • de solidariteit in het sociaal domein overeind houden door een rechtvaardige
  • verdeling van de publieke middelen e n op zoek naar zorgmijders i.v.m. onderbenutting.

Wat betekent D66 voor jou?

Leerzaam om mensen met diverse inzichten te ontmoeten waardoor mijn eigen blik wordt verruimd om uiteindelijk een eigen mening te vormen over maatschappelijke vraagstukken.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Code Rood, schrijver Peter Kee, oude studiegenoot en interessant hoe politiek achter de schermen wordt bedreven tijdens de pandemie Covid-19.

Wat is je laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Tina Turner Musical, bewijs dat ondanks veel tegenslag en weinig kansen als kind, je door eigen kracht & ontwikkeling ver kan komen (self made woman).