Gezonde Mobiliteit

“Onze gemeente is zeer geliefd bij toeristen en dagjesmensen. De vele bezoekers zorgen voor veel parkeer- en verkeersdruk. Naast lawaai en uitstoot zorgt dit ook toenemende onveiligheid voor fietsers en wandelaars.”

Waar gaan we voor:

D66 is blij met de vele bezoekers die onze mooie gemeente aandoen, maar vindt dat de balans niet mag doorslaan met onveiligheid en overlast voor onze eigen inwoners tot gevolg. Ook hier zoeken wij naar duurzame oplossingen.

  • Ruim baan voor fietsers. Bij de aanleg en onderhoud van fietspaden aandacht voor verbetering en mogelijke uitbreiding; waarbij de natuur wordt ontzien.
  • Dertig kilometer op alle wegen met fietssuggestie stroken.
  • Nauwe samenwerking binnen de regio om openbaar vervoer levensvatbaar te houden.
  • Verminderen parkeeroverlast door aanleg groene parkeerplekken buiten de kernen.
  • Binnen de kernen en bij het strand goede stallingsmogelijkheden voor de fiets en voldoende oplaadpunten.
  • De automobilist is in de kernen te gast en wordt door de inrichting meer gedwongen rekening te houden met de andere weggebruikers.
  • Bestrijding van motoren overlast voortzetten