Goed Bestuur

“De samenleving polariseert. De luidste stemmen worden het meest gehoord en het begrip voor het algemeen belang neemt af. Dit zien we in de hele samenleving, onze gemeente en ook in de gemeenteraad”

Veel zaken die inwoners van de gemeente Bergen direct raken (zorg, verkeer, energie, ruimtelijke ordening), worden regionaal of landelijk geregeld. Het is dan ook niet makkelijk om dat beleid bij te sturen of te veranderen. Als landelijke partij met een sterke vertegenwoordiging in alle regiogemeenten zijn wij, in tegenstelling tot lokale partijen, in staat om zaken breder te agenderen dan alleen in de eigen gemeente.

Waar staan we voor:

  • Voorbij de waan van de dag en incidentenpolitiek, kijken naar wat er nodig is voor de komende generaties.
  • Integer en goed bestuur wars van belangenverstrengeling en cliëntalisme.
  • Eerlijke, realistische, transparante en fatsoenlijke politiek (geen loze beloftes en normale omgangsvormen in de raadzaal)
  • Begrijpelijk, meetbaar en controleerbaar beleid
  • Burgerparticipatie op een transparante manier waarbij de beïnvloedingsmogelijkheden door inwoners op het beleid van tevoren voor alle betrokkenen helder zijn
  • Betere samenwerking binnen de regio tussen gemeenteraden waardoor inspraak, toezicht en grip op beleid groter worden. Het D66 netwerk benutten om de stem van de burger ook in de regio en in de landelijke politiek te laten horen
  • Gemeenteraadsleden van D66 zijn voor iedereen (niet alleen voor hun achterban) aanspreekbaar en bereikbaar