Passende ondersteuning voor jong en oud

“Bergen is de meest vergrijsde gemeente van Nederland en één op de acht jongeren heeft te maken met jeugdzorg; investeren in persoonsgerichte zorg, is investeren in de toekomst”

Waar zorgen we voor:

De uitdaging binnen het sociaal domein is groot. Hoe houden we de kernen vitaal, leefbaar en betaalbaar? Doen we recht aan het sociale hart van de bewoners? Niet alle oplossingen kosten geld. Complexe problemen vragen om creativiteit en maatwerk. D66 vindt dat regels er moeten zijn voor de mensen (en niet andersom).

  • Concretiseren en ruimte maken voor het noodzakelijk aantal woninginitiatieven die passen bij de toekomstige zorg en ondersteuningsbehoefte van onze inwoners en hiervoor een “woon-zorg” visie realiseren
  • Het versterken van de wijkteams voor wijkgerichte preventieve aanpak
  • Onze gemeente wordt beter rolstoeltoegankelijk (waar mogelijke brede en drempelvrije voetpaden)
  • Wegnemen bureaucratische barrières en stimuleren van goede particuliere initiatieven
  • De gemeente pakt, waar mogelijk, de regie als het gaat om regelingen die de burger raken, faciliteert en laat de inhoud over aan specialisten
  • Een rijke schooldag voor ieder kind (onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding op één locatie voor alle leerlingen)