Geen bomenkap in Bergen aan Zee

uitstel

In overleg met de Provincie is overeengekomen dat eerst de evaluatie van het kappen van dennenbomen in het klein deel van de Schoorlse Duinen afgewacht zou worden, voordat andere delen worden gekapt. Waarom dan nu wel kappen in het gebied van PWN in Bergen aan Zee? Wacht ook daar de resultaten van dit onderzoek af.

plannen

De landelijke vermindering van de stikstof in de lucht, maakt dat de provincie zoekt naar passende locaties voor de depositie – neerslag van stikstof op de bodem – en niet alleen willen ze daar een groot aantal bomen voor kappen in Schoorl, maar nu ook in Bergen aan Zee in het PWN gebied. Het terugbrengen van de stuifduinen zou ook de biodiversiteit bevorderen. Voor beide is echter geen sluitend wetenschappelijk bewijs. Daarom is mede op verzoek van Statenfractie van D66 uitstel tot verdere kap afgesproken tot er meer duidelijkheid is over de effecten

fietspad

Daarnaast zal het kappen ook gevolgen hebben voor het fietspad tussen Egmond en Bergen, wat onderdeel uitmaakt van het Europese fietsnetwerk. Deze zou als gevolg van de kap onderstuiven en daarom worden verwijderd.

vervolg

De fractie van D66 zal zich, mede via lobby bij de staten fractie van D66 inzetten om dit kapproject uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de gevolgen van deze kap.