Democratie en bestuur

Gisteravond debatteerde de raad over de poging tot koranverbranding door Pegida, die plaatsvond op 13 januari. Fractievoorzitter Mattijs Loor riep namens D66 op om alle grondrechten te beschermen en voorzichtig met onze vrijheden om te gaan. “We kunnen het ons niet veroorloven andere fundamentele vrijheden te verliezen als we godsdienstvrijheid uitgebreider gaan beschermen.”

Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is D66-raadslid Wimer Heemskerk voorzitter van de regioagendacommissie. Heemskerk: “Verschillende onderwerpen waar je in je eigen gemeente over besluit, zijn bij de regio voorbereid. Dan is het goed als je als raadslid op tijd de juiste informatie erover krijgt én weet wat er te besluiten valt.”

Gisteravond debatteerde de raad over de poging tot koranverbranding door Pegida, die plaatsvond op 13 januari. Fractievoorzitter Mattijs Loor riep namens D66 op om alle grondrechten te beschermen en voorzichtig met onze vrijheden om te gaan. “We kunnen het ons niet veroorloven andere fundamentele vrijheden te verliezen als we godsdienstvrijheid uitgebreider gaan beschermen.”

Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is D66-raadslid Wimer Heemskerk voorzitter van de regioagendacommissie. Heemskerk: “Verschillende onderwerpen waar je in je eigen gemeente over besluit, zijn bij de regio voorbereid. Dan is het goed als je als raadslid op tijd de juiste informatie erover krijgt én weet wat er te besluiten valt.”

Onlangs was in verschillende media aandacht voor de opkomst van een beweging van mensen die zichzelf ‘autonoom’ of ‘soeverein’ noemen. Volgelingen menen dat ze het recht hebben geen belastingen, premies of zelfs huur te betalen en ze denken dit zonder gevolgen kunnen doen. D66 Arnhem wil voorkomen dat kwetsbare Arnhemmers door dergelijk extremisme dieper in de schulden raken.

Onlangs was in verschillende media aandacht voor de opkomst van een beweging van mensen die zichzelf ‘autonoom’ of ‘soeverein’ noemen. Volgelingen menen dat ze het recht hebben geen belastingen, premies of zelfs huur te betalen en ze denken dit zonder gevolgen kunnen doen. D66 Arnhem wil voorkomen dat kwetsbare Arnhemmers door dergelijk extremisme dieper in de schulden raken.

“Met de keuzes van vandaag, bepalen we hoe het Arnhem van de volgende eeuw eruitziet,” betoogt D66-fractievoorzitter Mattijs Loor. Er is een mooie, progressieve begroting aangenomen en de D66-fractie heeft daarbij mooie resultaten behaald.

“Met de keuzes van vandaag, bepalen we hoe het Arnhem van de volgende eeuw eruitziet,” betoogt D66-fractievoorzitter Mattijs Loor. Er is een mooie, progressieve begroting aangenomen en de D66-fractie heeft daarbij mooie resultaten behaald.

Formateur Paul Smeulders kwam 16 mei met een tweede voortgangsbericht over de formatie in Arnhem. Zijn inzet: 1 juni presentatie van het coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders. Zoals Omroep Gelderland al wist te onthullen, is de kandidaat-wethouder van D66 al bekend: Nermina Kundić.

Formateur Paul Smeulders kwam 16 mei met een tweede voortgangsbericht over de formatie in Arnhem. Zijn inzet: 1 juni presentatie van het coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders. Zoals Omroep Gelderland al wist te onthullen, is de kandidaat-wethouder van D66 al bekend: Nermina Kundić.

Toont 24 van 37