Heel Arnhem sterker: meer groen, meer energiek, meer divers

Bekijk de video

D66-fractievoorzitter Mattijs Loor tijdens de Algemene Beschouwingen,
8 november 2023 (video van 5 minuten). Beeld: D66 Arnhem

De bijdrage van D66-fractievoorzitter Mattijs Loor tijdens de Algemene Beschouwingen van 8 november 2023.

Mattijs Loor:

Voorzitter,
 
In politiek onzekere tijden, met bedreigingen dichtbij, zoals een wooncrisis en energiecrisis, en oorlogen ver weg die tot in Arnhem voelbaar zijn; in die tijden is het soms fijn om terug te denken aan minder bezorgde momenten. Bijvoorbeeld aan mijn vroegste herinneringen aan het bezoeken van deze stad.
 
Ik herinner me de fontein op de blauwe golven, maar dan wel als iets waar je snel voorbijreed. Voor mij lag het echte, onbezorgde, Arnhem aan de overkant van de brug. Het huis van mijn opa en oma in de wijk Holthuizen kwam je binnen via een weelderige, groene achtertuin en een altijd warme serre. Aan de andere kant van het huis liep je zo het groen in. Een beschutte, autovrije plek met gras, madeliefjes en op een zeker moment een nieuwe speeltuin. En als je naar rechts keek, was het groen eindeloos. Zeker voor een 6-jarige.
Deze oase in Arnhem-Zuid was veel fijner dan de straat bij ons thuis, in het zogenaamde ‘groene hart’ van ons land. Daar reden de auto’s met 60 of meer voor de deur langs. In het groene Arnhem woonden veel meer mensen, dus je kwam nog eens iemand tegen. En het was er zoveel aantrekkelijker.
 
Voorzitter, waarschijnlijk stel ik het me allemaal mooier voor dan het was. Maar laat het dan inspiratie zijn. Want we moeten knokken om onze groeiende stad aantrekkelijk te houden. En dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 kiest niet voor noord óf voor zuid, niet voor ons levendige centrum óf voor onze groene buitenwijken. D66 kiest voor het versterken van heel Arnhem. En gelukkig staat deze begroting vol met financiële én inhoudelijke keuzes die daarvoor belangrijk zijn.
 
Onze groene omgeving is een groot goed. Dus groeit Arnhem wat ons betreft binnen de grenzen van de bestaande stad. We starten binnenkort met de grootste stadsvernieuwing die Arnhem ooit kende: het toevoegen van 8.000 woningen in Spoorzone Arnhem-Oost, met voldoende sociale huur en betaalbare koop. En wat D66 betreft heeft die wijk straks hetzelfde weelderig groene karakter als het Arnhem-Zuid van mijn jeugd.
 
En voorzitter, als de stad groeit, willen we ook nog steeds vlot bij onze groene woon-oase in Arnhem-Zuid zijn. Dat kan niet als we dat allemaal met de auto willen doen. Dan slibt de stad dicht en verbruiken we meer energie om ons te verplaatsen, dan we ooit duurzaam kunnen opwekken. Dus is het goed dat het college blijft inzetten schone mobiliteit die minder energie kost en bovendien gezonder is. Want ook dat maakt heel Arnhem sterker.

In een sterker Arnhem is ook het werken van de toekomst van belang. Daarvoor moeten we snel toe naar een meer circulaire economie, waarin we bedrijven laten samenwerken om energie en materialen optimaal te benutten. En voorzitter, uit alle onderzoeken blijkt: dat vraagt om ruimte en ruimte is schaars. In plaats van afvalstromen de stad uit te werken en te verbranden, gaan we intensief hergebruiken in de stad én de regio. We zijn blij met de brede steun voor onze oproep aan het college om hiervoor plannen te maken.

“Een wijk is meer dan een verzameling huizen. Het is een plek waar mensen met elkaar samenleven. Dat vraagt ruimte. Voor werk, ontmoeting, voorzieningen.”

D66-fractievoorzitter Mattijs Loor

Voorzitter, het Arnhem uit mijn jeugd was één van die vele unieke, aantrekkelijke plekken in de Arnhemse wijken. Maar voorzitter, die wijken staan onder druk. Een wijk is meer dan een verzameling huizen. Het is een plek waar mensen met elkaar samenleven. In de afgelopen decennia is het hart van veel wijken gereduceerd tot een plek om je boodschappen te doen. Maar samenleven vraagt ruimte. Ruimte om te werken, om elkaar te ontmoeten, een plek waar je ouder kan worden in je eigen buurt, met voorzieningen dichtbij. Of je nu in Malburgen woont of in Rijkerswoerd, in De Laar of in Elderveld. Als we echt kiezen voor een sterker Arnhem, verdienen al deze wijken onze aandacht. We kijken uit naar de inzichten die onze motie over wijkwinkelcentra op dit punt zal opleveren en zijn benieuwd naar de kansen om het samenleven in onze wijken, in de toekomst te versterken.
 
Voorzitter, tot slot. D66 kiest voor héél Arnhem. We zijn trots op een stad waar xenofobe en fascistische haat, structureel wordt tegengesproken. Trots op een stad die de eigen misstanden uit het verleden onderkent en daarvan probeert te leren. En trots op Arnhemmers zoals Bram die zich moedig uitspreken tegenover landelijke politici die hun identiteit ontkennen en daarmee onveiligheid aanwakkeren.

Voorzitter, Arnhem verandert. Maar als we de juiste keuzes maken – en veel van die keuzes staan in deze begroting – is Arnhem in de toekomst meer groen, meer energiek, meer divers.
Dan is ons unieke Arnhem nog meer die stad zoals ik hem uit mijn jeugd herinner. En dan is Arnhem steeds meer een stad van al die unieke Arnhemmers.

Resultaten D66 bij de begroting

Alle acht (mede) ingediende moties van D66 zijn aangenomen, een overzicht: