Maak ruimte voor circulaire economie

Arnhem heeft de ambitie om in 2030 voor 50 procent circulair te zijn en volledig circulair in 2050. Dat betekent dat we zo met onze producten en grondstoffen omgaan, dat we vrijwel geen afval meer hebben. D66-raadslid Joris Brandts: “De economie van de toekomst is een circulaire economie. Dat vraagt dat we nú de keuzes moeten maken die een schone economie in de toekomst mogelijk maken.”

Circulaire economie vraagt meer ruimte

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde onlangs dat de transitie naar een circulaire economie ruimte vraagt. Voor alle toekomstscenario’s ligt de ruimtevraag in een circulaire economie hoger, tot zo’n 40 procent extra. Dat is een enorme uitdaging, want de ruimte in Arnhem is schaars. Zo zijn er geen fysieke uitbreidingsmogelijkheden meer voor werklocaties en zijn er grote ambities op het gebied van woningbouw die ook om ruimte vragen.

Anticiperen

In de gemeentebegroting van 2024 staat dat het op dit moment onduidelijk is waar Arnhem staat met betrekking tot de doelstelling van 50 procent circulariteit in 2030. Het Arnhemse college gaf onlangs aan dat ook niet bekend is hoeveel fysieke ruimte er in Arnhem nodig is om de doelstelling volledig circulair in 2050 te behalen. Brandts: “Des te meer reden om inzicht te krijgen hoeveel ruimte er nodig is om onze ambities waar te maken. Bepaalde locaties zijn bovendien strategisch belangrijk voor de transitie naar een circulaire economie. Misschien moeten we die ruimte wel reserveren.”

Beeld: Freepik.com

Inzetten op economie van de toekomst

Om de inzet op de economie van de toekomst te verbeteren, heeft D66 tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend (mede ingediend door VVD, Arnhem Centraal en PvdA). Hierin verzoeken we het college om in het nieuwe uitvoeringsprogramma circulaire economie, acties op te nemen om zicht te krijgen op de benodigde fysieke ruimte en ruimtelijke voorwaarden voor het waarmaken van de circulaire ambities. De motie is met grote meerderheid aangenomen.