D66: “Neem geen risico met toekomst Rozet”

Beeld: Rozet Arnhem

De stijging van de kosten bij Rozet in de afgelopen jaren, wordt niet gedekt door de stijging van de subsidies. Omdat de huur van Rozet harder is gestegen dan de subsidies, is er een jaarlijks tekort van bijna 3 ton. Daarnaast dreigt nog een bezuiniging door de provincie. D66 vindt het belangrijk dat Rozet voldoende zekerheid heeft om ook in de lange termijn haar taken te kunnen uitvoeren. Fractievoorzitter Mattijs Loor: “Rozet is cruciaal voor kunst, taal en erfgoed in Arnhem. We kunnen niet het risico nemen dat die taken in de knel komen.”

Knelpunt

Dit voorjaar bleek uit de perspectiefnota dat er een knelpunt zit tussen de stijgende kosten van cultuurorganisaties en de ontwikkeling van de subsidies. Dit geldt bijvoorbeeld voor Rozet. De subsidieverhoging die Rozet in 2023 en 2024 ontvangt, is tijdelijk en dekt het gat maar voor een deel. Mattijs Loor: “Onze fractie maakt zich zorgen over de eventuele gevolgen van tekorten voor het takenpakket van Rozet.” D66 dient daarom een motie in om te zorgen voor structureel perspectief voor Rozet. VVD dient dit voorstel mede in, op woensdag 8 november zal erover gestemd worden.

Toekomstbestendige plannen

Momenteel ontbreekt een blijvende financiering die past bij de taakomvang van Rozet en de huidige kosten van bijvoorbeeld huisvesting. Bovendien vervalt mogelijk een grote provinciale subsidie. Als Rozet niet meer alle huidige taken kan uitvoeren en moet inkrimpen, brengt dit extra kosten met zich mee. Dat gaat ten koste van de inzet voor kunst, taal en erfgoed. Loor: “D66 vindt dat de kerntaken van Rozet op het gebied van kunst, taal en erfgoed in de gemeente Arnhem niet ter discussie staan. Rozet en de gemeente hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er zullen snel toekomstbestendige plannen gemaakt moeten worden.”

Financiering en taken in balans

In de motie vraagt D66 het college om uiterlijk in maart 2024 inzicht te geven in de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor Rozet. Daarin zullen de financiering en de taken voor de langere termijn in balans moeten zijn. Loor: “De gemeente en Rozet moeten afspraken maken: welke taken zijn essentieel en welk budget is daarvoor nodig, ook op de langere termijn. De gevolgen van wijzigingen voor de Arnhemmers kunnen groot zijn. Daarom moet de gemeenteraad bij eventuele keuzes worden betrokken.”


UPDATE 8 NOVEMBER 2023:
De motie is aangenomen!