Eén aanspreekpunt voor de Rijke Schooldag

Arnhem is goed bezig om het aanbod voor de Rijke Schooldag verder uit te breiden. D66 vindt dat de groei van dat aanbod, meer coördinatie vanuit de gemeente nodig maakt. Raadslid Wimer Heemskerk: “Juist in deze periode, waarin scholen en docenten onder druk staan, moeten we als gemeente alles op alles zetten om scholen te ontlasten en docenten in hun kracht te zetten.”

Samenhang versterken

De gemeente is volop bezig de Rijke Schooldag verder vorm te geven. Er is in Arnhem aanbod rondom bewegingsonderwijs, taal, cultuur, natuureducatie, voedseleducatie en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zijn er nog vele kleinschalige initiatieven. Raadslid Wimer Heemskerk: “Arnhem maakt volle bak werk van de rijke schooldag met sport, cultuur, natuur en taalonderwijs. Dat moet ook, want de kwaliteit van ons onderwijs staat onder druk.”

Regierol pakken

Door de groei van het aanbod voor de Rijke Schooldag, is volgens D66 meer coördinatie vanuit de gemeente nodig. De best mogelijke Rijke Schooldag komt tot stand door samenwerking en afstemming tussen scholen, schoolbesturen, sportaanbieders, kunst- en cultuuraanbieders, de teams leefomgeving en andere betrokken partijen. Heemskerk: “We moeten het docenten en scholen zo makkelijk mogelijk maken om het aanbod vanuit stad en school in hun lesprogramma in te voegen. Je wil niet dat de docent dat zelf nog in zijn of haar avonduren moet regelen. Daarom wil D66 dat de gemeente hierin een regierol pakt.”

Organisatielast scholen verlagen

Om de organisatielast voor scholen zo laag mogelijk te maken, diende D66 tijdens de begrotingsbehandeling een motie in. Hierin vragen we het college om het grote en diverse aanbod rondom de Rijke Schooldag bij één coördinerende instelling onder te brengen of via één aanspreekpunt te organiseren. De motie is met overgrote meerderheid aangenomen.