Investeer in het kloppend hart van de wijk

Wijkwinkelcentrum Rijkerswoerd Beeld: Akor

Het wijkwinkelcentrum is vaak dé plek waar al decennialang het overgrote deel van de dagelijkse boodschappen wordt gedaan. D66-raadslid Joris Brandts: “Een goedlopend en aantrekkelijk wijkwinkelcentrum vormt het hart van de wijk waar mensen zich mee verbonden voelen. Maar wijkwinkelcentra hebben aandacht nodig om in de toekomst het kloppend hart van de wijk te kunnen blijven.”

Ook wijkwinkelcentra verdienen aandacht

Arnhem investeert stevig in een aantrekkelijke binnenstad. Ook zet de gemeente in op een aantal grote winkelcentra buiten het centrum, zoals Kronenburg. Maar voor veel Arnhemmers zijn vooral de wijk- en buurtwinkelcentra de plek voor eerste levensbehoeften. Tussen de huidige wijkwinkelcentra in Arnhem bestaan grote verschillen. Verschillen in de ervaren kwaliteit, de diversiteit van het aanbod en ook in uitstraling. D66 vraagt het college om aandacht te blijven houden voor de kwaliteit van de wijkwinkelcentra. Van belang om verschillende redenen. Joris Brandts: “Vooral belangrijk voor de mogelijkheid van ouderen om zelfstandig te blijven wonen. Ook draagt de nabijheid van voorzieningen in de wijk bij aan het verminderen van het aantal autobewegingen in de stad.”

Belangrijke voorziening

D66 vindt dat de vitaliteit van wijkeconomie en de aanwezigheid van voorzieningen in de wijk meer aandacht moeten krijgen in ons beleid. Brandts: “Wijkwinkelcentra zouden de vitale kern van iedere wijk moeten zijn. Mensen moeten nabij voorzieningen kunnen wonen en er moet ruimte zijn voor ontwikkeling van de wijkeconomie en werkgelegenheid in de wijken.” Het monitoren van de vitaliteit van wijkwinkelcentra draagt bij aan het kunnen voorkomen dat de leefbaarheid van wijken afneemt. Dat D66 het voorkomen van problemen in wijken belangrijk vindt, is al eerder benadrukt in ons voorstel ‘Stadsvernieuwing 4.0 voorkomen’ dat november 2022 door de raad is aangenomen.

Blijf de kwaliteit in de gaten houden

Om te zorgen dat de kwaliteit van de wijkwinkelcentra behouden blijft, dient D66 bij de komende begrotingsbehandeling een motie in (mede ingediend door PvdA, GroenLinks en Arnhem Centraal). We vragen het college om bij de komende detailhandelvisie een meetinstrument te ontwikkelen en te hanteren om de kwaliteit van buurt- en wijkwinkelcentra te monitoren. Brandts: “Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het aanbod en diversiteit van winkels en voorzieningen. Maar bijvoorbeeld ook naar de nabijheid van levensloopbestendige woningen, de kwaliteit die bezoekers ervaren en de fysieke uitstraling.” Op woensdag 8 november zal over dit voorstel gestemd worden.


UPDATE 8 NOVEMBER 2023:
De motie is aangenomen!