“Wat D66 betreft houden we koers en blijft Arnhem bewijzen dat het anders kan”

Bekijk de video

D66-fractievoorzitter Mattijs Loor tijdens de bespreking van de Perspectiefnota 2025-2028, 12 juni 2024 (video van 4:55 minuten) Beeld: Gemeente Arnhem

De bijdrage van D66-fractievoorzitter Mattijs Loor tijdens de bespreking van de Perspectiefnota 2025-2028 op 12 juni 2024.

Mattijs Loor:

Voorzitter,
 
Er waait een gure politieke wind in Den Haag. Maar vervelender dan dat: hij komt van de verkeerde kant. Dat voelen we in Arnhem ook. Aan ons de uitdaging om desondanks koers te houden. Want wat is het alternatief?
 
Je zou als gemeente kunnen meewaaien met de heersende Haagse wind. Met de wind in de rug, lijkt het weer misschien ook wat minder guur. Dan kies je met PVV, VVD, NSC en BBB de koers van minder duurzame ambities, van angst voor diversiteit, van behoudzucht, conservatisme. Dan vergooien we de toekomst van Arnhem en van de Arnhemmers. Dan verliezen we ons perspectief van de groene stad van de toekomst, met voldoende en de juiste woningen, met duurzame en gezonde schoolgebouwen en waarin iedereen zich welkom kan voelen.
 
Voorzitter, laat ik er niet omheen draaien. Uit Den Haag hoeven we de komende tijd niet veel te verwachten. De ontstane kloof tussen taken en budget in het gemeentefonds gaat niet worden gedicht. En van de specifieke uitkeringen, subsidies van het Rijk aan gemeenten, houdt kabinet Wilders I straks 10 procent in, alvorens ze naar de gemeente over te maken. Dat betekent 10 procent minder voor zaken als het bestrijden van energiearmoede, kansrijke wijken en Arnhem Oost, schone lucht in de stad, preventie in de zorg, etc. En dan heb ik het nog niet over de btw-verhogingen die boeken, kranten en cultuur, maar ook de toegankelijkheid van sport voor Arnhemse minima onderuit gaan halen. Op Den Haag hoeven we dus niet te rekenen.
 
En voorzitter, alarmistische ‘postzegelmoties’ naar Den Haag sturen, gaat ons de komende jaren net zo min helpen, als met de vuist op tafel slaan in Brussel. We zullen het vooral ook zélf moeten doen.
Zelf de juiste koers moeten kiezen voor de toekomst van Arnhem en de Arnhemmers.

Voor de toekomst

Voor de toekomst van Arnhem moeten we nú de transformatie van het sociaal domein inzetten.
En zorgen dat de Arnhemse jeugd ook in de toekomst meedoet in de samenleving en de zorg krijgt die nodig is. Dank aan het college voor het overnemen van onze motie op dat punt.
Voor de toekomst van Arnhem moeten we, als we al bezuinigen op cultuur, juist de breedtekunst ontzien, zodat jong talent in deze stad de kans blijft krijgen. Voor de toekomst van Arnhem moeten we blijven samenwerken met bedrijven en kennisinstellingen aan duurzame mobiliteit.

Bestemming bereiken

Voor wie weleens zeilt is het bekend. Als je hoog aan de wind vaart, schuin tegen de heersende windrichting in, dan lijkt het alsof je heel hard gaat. Misschien wel te hard, te ambitieus volgens sommigen in deze raad. Maar zeilers weten: dat te hard gaan is niet waar, het lijkt maar zo. Schuin tegen die gure Haagse wind in ís een meer ambitieuze koers. Maar het leidt er wel toe dat je met hard werken je bestemming, die mooiere toekomst, alsnog bereikt.
 
Voorzitter, Arnhem is in veel opzichten, juist in deze tijd, een voorbeeld voor andere gemeentes. We lopen voorop in verduurzaming, vluchtelingenopvang en aanpak van schulden. Wat D66 betreft houden we koers en blijft Arnhem bewijzen dat het anders kan.
 
 
Alle door D66 (mede) ingediende moties bij de Perspectiefnota zijn aangenomen. Onze eigen moties:
 
Motie ‘Koester Arnhemse samenwerking in de energiesector’ (24M78) van de fracties D66 en Volt
aangenomen: 32/6
 
Motie ‘Maximaal 3,5 procent indexeren’ (24M79) van de fracties D66 en Volt
aangenomen: 30/8
 
Motie ‘Cultuurbezuiniging evenwichtiger verdelen’(24M96) van de fracties D66, VVD, Arnhem Centraal, Volt en GroenLinks
aangenomen: 32/6

Stemmingsuitslagen moties D66 bij Perspectiefnota 2025-2028, 12 juni 2024. Beeld: Gemeente Arnhem