D66: alle grondrechten beschermen

Gisteravond debatteerde de raad over de poging tot koranverbranding door Pegida, die plaatsvond op 13 januari. Fractievoorzitter Mattijs Loor riep namens D66 op om alle grondrechten te beschermen en voorzichtig met onze vrijheden om te gaan. “We kunnen het ons niet veroorloven andere fundamentele vrijheden te verliezen als we godsdienstvrijheid uitgebreider gaan beschermen.”

Verwerpelijke actie

Het verbranden van een koran draagt volgens de fractie van D66 slechts bij aan polarisatie en leidt begrijpelijk tot woede en verdriet in de Arnhemse gemeenschap. Mattijs Loor: “Het verbranden van een boek is een verwerpelijke actie, het is in zichzelf een aanval op het vrije woord. Dit doen met de bedoeling om Arnhemmers te kwetsen en ophef te veroorzaken, draagt niet bij aan het uitdragen van een eigen mening.”

Grondwettelijke vrijheden handhaven

D66 vindt het handhaven van grondwettelijke vrijheden van groot belang. De vrijheid om te geloven wat je wil, de vrijheid om die religie te uiten ook als dat opvattingen zijn die voor andere mensen kwetsbaar zijn. Ook de vrijheid om te demonstreren zonder enig oordeel van het gezag over de inhoud van die demonstratie, zolang geen strafbare feiten worden begaan. Loor: “We kunnen niet voorzien welke protesten in de toekomst noodzakelijk zijn voor het behoud van onze vrijheden. We weten niet welke bestuurders in de toekomst mogelijk belang hebben bij het onmogelijk maken van protesten. Het met kracht kunnen protesteren tegen alles en iedereen, is daarvoor noodzakelijk.”

Vreedzame demonstraties veilig mogelijk maken

Het handhaven van de vrijheid om te demonstreren maakt dat we als Arnhemmers twee keuzes hebben bij een ophitsende demonstratie: een vreedzame tegenbetoging of het negeren van zij die ophef zoeken. Loor: “We zijn als inwoners vrij te kiezen welke van deze twee opties ons past. En het vraagt van onze bestuurders dat zij demonstraties op een veilige manier mogelijk blijven maken.” D66 staat vierkant achter de wijze waarop onze burgemeester de grondrechten in onze stad verdedigt. Loor: “We weten dat er opnieuw een demonstratie van Pegida zal komen. Het doel zal opnieuw zijn om te provoceren en polariseren om onze Arnhemse samenleving te ontwrichten. Dat zal zeker opnieuw tot een tegendemonstratie leiden, wij hopen vreedzaam.”

Fundamentele vrijheden beschermen

Een verbod, in welke vorm dan ook, zal provocerende demonstraties in de toekomst niet gaan verhinderen. D66 vindt dat we zeer terughoudend moeten zijn met eventuele inperkingen van het demonstratierecht. Loor: “Het is van belang dat alle religieuze boeken en ook alle andere levensbeschouwelijke opvattingen, gelijk worden behandeld en gelijk worden beschermd. Een wetsvoorstel daarover, dat past binnen de kaders van de huidige Nederlandse grondwet, zal niet eenvoudig zijn, wellicht zelfs onmogelijk.” D66 is nog voorzichtiger als hiervoor een grondwetswijziging nodig zou zijn.

Eensgezind en oorverdovend weerwoord tegen haatzaaien

Demonstraties die tot doel hebben te provoceren en onze samenleving te verdelen, zoals die door de xenofobe en haatzaaiende beweging Pegida, dienen volgens D66 een ‘oorverdovend weerwoord’ te krijgen. Loor: “Niet door ze met geweld te verhinderen, maar door te laten zien dat wij als Arnhemmers ons niet laten verdelen, dat wij staan voor onze diverse stad waarin ieder geloof welkom is. Dat we dit kwaad tegenspreken en in verbondenheid samenkomen om onze eensgezindheid te vieren. Onze Arnhemse eensgezindheid in de afkeuring van alle vormen van racisme, uitsluiting en polarisatie.”