Arnhem start na vragen D66 met training om ‘autonomen’ te herkennen en helpen

Onlangs waarschuwde D66 de gemeente voor de groei van het aantal mensen dat zich afkeert van de overheid. Deze ‘autonomen’ of ‘soevereinen’ menen dat ze het recht hebben geen belastingen, premies of huur te betalen en denken dit zonder gevolgen te kunnen doen. Raadslid Wimer Heemskerk: “Goed dat de gemeente inwoners die in deze fuik zijn beland, gaat opzoeken en helpen. Zo voorkomen we dat hun schulden enorm oplopen en mensen hier niet meer zelfstandig uit kunnen komen.”

Vroeg signaleren

In september stelde raadslid Wimer Heemskerk schriftelijke vragen over ‘autonome’ mensen in onze gemeente. Een actueel onderwerp: vandaag kwam het bericht dat zelfs de Hoge Raad bezorgd is over autonomen. Ook in Arnhem zijn er mensen die denken dat ze zich kunnen onttrekken aan de Nederlandse regels en wetten. In 2023 heeft de gemeente enkele brieven ontvangen van Arnhemmers die zich ‘autonoom’ of ‘soeverein’ verklaren. Deze afkeer van autoriteiten leidt vaak tot alleen maar meer problemen. Heemskerk: “We moeten voorkomen dat kwetsbare Arnhemmers in deze fuik belanden en door dergelijk extremisme dieper in de schulden raken. Het is belangrijk dat de gemeente deze inwoners zo vroeg mogelijk bereikt, als de problemen nog klein zijn.”

Beeld: ANP

Persoonlijk contact

Arnhem had tot nu toe geen specifieke aanpak voor inwoners die zich autonoom of soeverein verklaren. Wel zijn er een aantal signalen waar de gemeente op let. Bijvoorbeeld als (belasting)schulden oplopen, mensen hun stempas terugsturen of als kinderen niet bij een school worden ingeschreven (of van school gehaald worden). Zo kunnen medewerkers van de gemeente of partners in de stad in contact komen met die ‘autonome’ of ‘soevereine’ inwoners. Heemskerk: “Daarbij is juist persoonlijk contact, zoals een gesprek, belangrijk om in contact te blijven met deze inwoners.”

Medewerkers trainen

Daarom vindt D66 het goed te horen dat de gemeente is begonnen met het geven van trainingen. Zo zijn medewerkers beter in staat om inwoners die zich autonoom of soeverein verklaren te herkennen en het gesprek met hen aan te gaan. De gemeente geeft de training niet alleen aan eigen medewerkers bij Burgerzaken, maar ook aan externe partijen zoals deurwaarders en leerplichtambtenaren. Heemskerk: “Goed dat medewerkers handvatten krijgen om met autonomen of soevereinen in contact komen én te blijven. En zo beter in staat zijn informatie over mogelijke ondersteuning te geven.”