Zomercolumn #7 – Youssef Ben Idder – september 2022

Infrastructuur onder de loep nemen

Youssef Ben Idder - D66 Amstelveen

Youssef Ben Idder – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Investeren in fietssnelwegen

De afgelopen jaren zijn er steeds meer e-bikes verkocht. Meer dan de helft van de nieuw verkochte fietsen in 2021 betrof een e-bike. De afstanden die een e-biker aflegt zijn ook langer dan die van een “normale” fietser.
Daarom is het van belang dat er geïnvesteerd moet worden in het aanleggen van fietssnelwegen. Er zouden bijvoorbeeld fietssnelwegen aangelegd kunnen worden naar Uithoorn, Amsterdam Zuid en Amsterdam Zuid-Oost (via Ouderkerk aan de Amstel).

Hiermee wordt er ook geïnvesteerd in de verkeersveiligheid. Op dit moment zie je dat fietspaden overvol dreigen te raken en ook zijn er verschillende snelheden tussen e-bikers en fietsers wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt.

Verbeteren van infrastructuur en verkeersveiligheid

Behalve het investeren in fietssnelwegen dient ook de bestaande infrastructuur een upgrade te krijgen. Een goed voorbeeld is het fietspad op de Van der Hooplaan. Door de wortels van de bomen en parkeervakken is het fietspad op bepaalde trajecten kwalitatief niet meer van deze tijd. Het fietspad is ook redelijk smal.

Daar wil ik niet mee zeggen dat er bomen gesnoeid moeten gaan worden en dat er direct parkeervakken opgeheven moeten gaan worden. Wat ik wel wil aangeven is dat we op termijn keuzes moeten gaan maken, hoe gaan we met de schaarse ruimte om in Amstelveen?

Infrastructuur & innovatie

Door klimaatverandering zijn we genoodzaakt om verschillende maatregelen te treffen. Extreme regenval en extreme droogte zijn een van de gevolgen door klimaatverandering.
De politiek op landelijk niveau voert op dit moment gesprekken met agrarische organisaties om uitstoot van stikstof over een aantal jaar met de helft te reduceren. Dit zijn maatregelen die op lange termijn een positief effect op klimaatverandering zal moeten gaan hebben.

Helaas ondervinden we in het heden grote gevolgen door klimaatverandering, zoals extreme regenval. Bij het aanleggen of vervangen van nieuwe straten, lanen of wegen dient rekening gehouden te worden met extreme regenval, zodat wegen en huizen niet onder water komen te staan.

In verschillende gemeenten in Nederland zijn verschillende proeven geïnitieerd om overtollig regenwater op te kunnen vangen. Zo is er ook in Amstelveen een proef gestart om regenwater en rioolwater gescheiden van elkaar op te kunnen vangen, ook wel bufferblock genoemd.
De komende periode wil ik laten onderzoeken of er ook andere mogelijkheden zijn om de infrastructuur van Amstelveen te innoveren. Met als doel, het verminderen van wateroverlast en het verbeteren van de verkeersveiligheid.