Snel en stabiel internet, een primaire levensbehoefte?

De piramide van Maslow
Primaire biologische levensbehoeften zijn de eerste basisbehoeften, zoals zuurstof, voedsel en water. Maslow omschrijft deze behoeften als fysiologische of primaire biologische behoeften.
Als deze behoeften er niet zijn, dan hebben de behoeften die ik hieronder beschrijf weinig nut.
De primaire biologische levensbehoeften zijn nodig om te kunnen leven.

Zomercolumn-Youssef-Ben-Idder-stabiel-internet

Beeld: D66

De overige belangrijke behoeften zijn veiligheid en zekerheid, met andere woorden een dak boven je hoofd.
Op de derde plaats komt sociale behoeften; vriendschap of een liefdesrelatie opbouwen vallen hier bijvoorbeeld onder.

Als de sociale contacten er eenmaal zijn, is waardering belangrijk.
Als de bovenstaande behoeften zijn vervuld dan kunnen mensen zich richten op zelfontplooiing. Een studie volgen is een concreet voorbeeld hiervan.

Zoals je leest is internet geen onderdeel van de piramide van Maslow, toch is het de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden om te kunnen functioneren in de maatschappij. Of het nou voor werk, studie, vrije tijd of overige zaken is, voor veel zaken heb je stabiel internet nodig.
Wat vind jij? Moet de piramide van Maslow eens afgestoft worden?

Investeren in glasvezel in heel Amstelveen

Aanleiding om te investeren in glasvezel was het verzoek vanuit bewoners en winkeliers om snel en stabiel internet voorhanden te hebben.
Glasvezel is een vezel van glas die zo dun is als een haar. Via deze vezel wissel je data met de snelheid van het licht uit. Dankzij deze techniek kun je met glasvezel supersnel internetten.

In verschillende wijken binnen Amstelveen kwamen afgelopen jaar oranje kabels uit de grond. Deze kabels kunnen op een later moment verbonden worden met de woning.
Inwoners hebben een brief ontvangen met informatie over aanleg van glasvezel en praktische informatie hierover.

Afgelopen juli 2023 was er een informatiesessie over aanleg van glasvezel in Amstelveen. Er is toen een update gegeven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanleg.

Wat in die sessie duidelijk naar voren kwam is dat bewoners behoefte hadden aan een “loket” waar ze klachten konden adresseren. De gemeente Amstelveen en KPN hebben toen aangegeven dat dit er al is en de communicatie en dienstverlening richting de inwoners te zullen gaan verbeteren.

Wifi-punten in Amstelveen

Amstelveen staat in de top 10 van steden met de meeste wifi-hotspots van Nederland. Met bijna 12.000 plaatsen om gratis in te loggen, is er ruim één openbaar netwerk per tien inwoners.
En dat is enorm veel in verhouding met de rest van het land.

In de top 10 staan is één ding, in de top 10 blijven of hoger eindigen is veel lastiger. In de top 10 staan is één ding, in de top 10 blijven of hoger eindigen is veel lastiger.
Het is belangrijk dat de gemeente samen met haar partners blijft investeren/innoveren in het aanleggen van wifi-punten.

Ik zal dit ook nauwlettend in de gaten houden. Veiligheid is daar een belangrijk onderdeel van: met een openbare wifi-hotspot kan iedereen verbinding maken.
De gegevens die jij verstuurt naar de router van deze hotspot kunnen door kwaadwillenden (bijvoorbeeld hackers) onderschept worden. Dus het is van belang dat je je hier bewust van bent.