Op donderdag 3 maart heeft Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar (D66) een bezoek gebracht aan de verouderde kantorenwijk Kronenburg in AmstelveenHet kamerlid kwam op uitnodiging van de lokale afdeling van D66, die onder leiding van D66-wethouder Floor Gordon al jaren probeert 15 hectare leegstaand terrein en verouderde kantoren te transformeren naar een toekomstbestendig, levendig en dynamisch woonwerkgebied met studentenwoningen, sportvoorzieningen, nieuwe kantoren en ontmoetingsplekken. Een plan met veel steun, dat de woningnood onder studenten kan verlichten.

Uitspraak over 2500 studentenwoningen
De gemeente Amstelveen is nog in afwachting van de uitspraak van de Raad van State om de plannen, met daarin onder andere 2500 studentenwoningen met campuscontract, in de wijk mogelijk te maken. Kronenburg is een voormalige kantorenwijk die is ingeklemd tussen studentencampus Uilenstede, waar al sinds jaar en dag zo’n 3.400 studenten wonen, en diverse woonwijken. Omdat dit gebied valt in een zone waar vliegtuigen overkomen, gelden er speciale regels voor nieuwe woningen. Deze regels beschermen inwoners tegen vliegtuiglawaai. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan werd door de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), namens de minister van I&W beroep ingesteld. Tijdens het werkbezoek heeft D66-lijsttrekker Floor Gordon haar partijgenoot Faissal Boulakjar (landelijk woordvoerder Wonen, RO en Leefbare Wijken) om aandacht gevraagd voor de tegenstrijdige signalen van de betrokken ministeries en het gebrek aan oplossingsgerichtheid. “De wetgeving staat ons nu toe om kantoren, hotels, een asielzoekerscentrum en zelfs een gevangenis te bouwen op Kronenburg. We hebben er bewust voor gekozen geen reguliere woningen op te nemen in de plannen, maar studentenwoningen voor tijdelijk verblijf met campuscontract. Als je denkt in mogelijkheden, dan past dat prima. Zeker gezien het feit dat studenten al 50 jaar op Uilenstede wonen. Daarnaast is het volgens de GGD Amsterdam het zeer onwaarschijnlijk dat studenten ernstige en blijvende gezondheidsschade oplopen van de geluidsbelasting”, aldus D66-lijsttrekker Floor Gordon. Zij vervolgt: “Wij zijn super dankbaar dat Faissal naar Amstelveen is gekomen en dat hij ons verhaal heeft aangehoord. Wij zijn blij met zijn steun voor de plannen. We hopen dat Faissal in Den Haag de urgentie kan onderstrepen van het zoeken naar oplossingen voor dergelijke maatschappelijke problemen, in plaats van het opwerpen van blokkades”.

Kantorenwijk in verval
De eerste plannen voor de revitalisering van het gebied dateren al uit 2012, kort na de kantorencrisis. Toestemming van de ILT voor de studentenwoningen bleef destijds echter uit. Een wetswijziging in 2018 gaf de gemeente meer zeggenschap en flexibiliteit bij het toevoegen van woningen om lokaal verpaupering tegen te gaan en de leefbaarheid te waarborgen. De gemeente Amstelveen is van mening dat het bestemmingsplan voldoet aan huidige regelgeving. De gemeente heeft grondig onderzoek gedaan en binnen de beperkingen een plan ontwikkeld, wat onder andere eisen stelt aan het geluid adaptief inrichten van het gebied. Kronenburg werd vervolgens als één van de zeven sleutelgebieden voor versnelling aangewezen door de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in het kader van de Woondeal met het ministerie van BZK. Het is opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie.
 
Steun voor de plannen
Tijdens het werkbezoek, waarbij ook meerdere lokale D66-leden aanwezig waren, werd goed zichtbaar dat de kantorenwijk flink in verval is geraakt. De grootschalige leegstand van kantoorpanden en de bovengrondse parkeergarage geven het gebied een negatieve uitstraling. D66-kamerlid Faissal Boulakjar zegt geschrokken te zijn van de situatie ter plekke: “Er is in heel Nederland en in het bijzonder in deze regio een enorme behoefte aan extra woningen, juist ook voor studenten. De komende tijd ga ik de problematiek in Den Haag aankaarten en de minister oproepen om studentenwoningen in dit gebied mogelijk te maken”.
Eerder spraken diverse andere partijen zoals de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, studentenorganisaties, Amsterdamse kennisinstellingen en woningbouwcorporaties al hun steun uit voor de plannen. Zelfs Schiphol is positief over de plannen voor Kronenburg. In het convenant Studentenhuisvesting is voor Amsterdam en de regio een inzet geformuleerd om 9.600 nieuwe studenten ter bestrijding van de kamernood. De realisatie van 2.500 betaalbare studenteneenheden op Uilenstede-Kronenburg is daar nadrukkelijk onderdeel van.