D66 blij met politiek akkoord “Warm hart voor Amstelveen”

Amstelveen, 20 juni 2022 – D66 is zeer verheugd met het gepresenteerde coalitie-akkoord “Warm hart voor Amstelveen met kansen voor de toekomst” in samenwerking met VVD, PvdA en Goed voor Amstelveen. Floor Gordon (lijsttrekker): “In het politiek akkoord hebben de voor D66 belangrijke thema’s duurzaamheid en groen, betaalbare woningen, onderwijs en kansengelijkheid een stevige plek gekregen. Het is een programma op hoofdlijnen. De uitwerking van diverse punten gebeurt in samenwerking met de gemeenteraad. Zo geven we alle partijen een stem in de plannen voor de komende periode”.

Progressieve keuzes

Voor D66 is belangrijk dat in dit akkoord duidelijke en progressieve keuzes worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid, wonen en betere kansen voor iedereen in het onderwijs. Dit zijn speerpunten die ook tijdens de afgelopen verkiezingen voor D66 centraal stonden. Shivan Bhoendie (partijvoorzitter): “Onze leden, die hebben bijgedragen aan het verkiezingsprogramma, zijn zeer verheugd met dit resultaat. Het akkoord is een bevestiging dat geluisterd wordt naar de goede ideeën van een ieder in Amstelveen met een sociaalliberaal hart. Een herkenbaar plan verhoogt ook de betrokkenheid van inwoners bij de uitvoering: een welkome positieve trend.”

Goed klimaat: duurzaamheid en groen

Volgens het akkoord komt er een serieuze structurele investering in duurzaamheid om continuïteit en kwaliteit te kunnen realiseren, kwalitatief sterke formatie en experts aan de gemeente te kunnen binden die de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen. D66 is verheugd dat er een fonds voor “Groen, Water en Recreatie” komt met een meerjarenplan voor het uitbreiden en/of versterken van groen, water en recreatiemogelijkheden in Amstelveen. Het vergroenen van het Stadsplein en een mogelijk nieuw park in Amstel-veen Zuid ziet D66 als zeer wenselijke kansen voor de toekomst.

Beter wonen: een eerlijke woningmarkt met een fijne leefomgeving

Op het gebied van wonen is voor D66 essentieel dat de focus ligt op meer betaalbare woningen. Ook komen extra investeringen voor betaalbare en duurzame sociale woningen. Nadruk ligt hierbij sterk op prettige, veilige en gezonde wijken met een gemengde samen-stelling en veel groen. Gordon: “In Amstelveen moet woonruimte blijven voor jongeren/studenten, starters en ouderen. De streefverdeling van nieuwe bouwprojecten is 20% sociaal en tenminste twee derde betaalbaar voor sociale en middeninkomens.

Beste onderwijs: gelijke kansen voor iedereen

Op het gebied van onderwijs en kansengelijkheid zijn de democraten er trots op dat hun beloften op het gebied van rijke schooldagen met kunst, cultuur en sport op school, een sterkere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp én extra investeringen om taalachterstanden aan te pakken, in het akkoord zijn geland.

Duidelijk D66-signatuur

Harmen van der Steenhoven (fractievoorzitter): “De nieuwe coalitie blijft investeren in een toekomstbestendige stad en heeft oog voor mensen. Het is een akkoord met een duidelijk D66 signatuur en wij zijn er dan ook erg blij mee als fractie. Een belangrijk thema is bij-dragen van het vergroten van het vertrouwen in de gemeente. Fluiten in de geest van de wedstrijd en de menselijke maat leidend laten zijn in de uitvoering. Kortom: er ligt een prachtig resultaat. Nu aan de slag!”