D66, PvdA, GvA en VVD willen afspraken met DUWO over aanpak discriminatie

Amstelveen, 9 september 2022 – De fracties van D66, PvdA, Goed voor Amstelveen en de VVD hebben om opheldering gevraagd over hoe DUWO discriminatie en uitsluiting tegengaat bij de huisvesting van studenten. Zij willen dat de gemeente en DUWO hier samenwerkingsafspraken over maken.

D66, PvdA, GvA en VVD willen afspraken met DUWO over aanpak discriminatie huisvesting

Beeld: D66

Antidiscriminatiebeleid van DUWO

Berichten over de vermeende discriminatie van een studente op Uilenstede, waren aanleiding voor D66, PvdA, Goed voor Amstelveen en de VVD om nader onderzoek te doen naar hoe DUWO omgaat met discriminatie en uitsluiting.
De fracties kwamen tot het inzicht dat hier weinig over bekend is. Zo konden zij hier – bijvoorbeeld op de website van DUWO – geen openbare informatie over vinden.
Hoewel de fracties zich niet mengen in de in de feiten rondom de vermeende casus op Uilenstede, is de onduidelijkheid over het antidiscriminatiebeleid van DUWO aanleiding om hier opheldering over te vragen.

Taak van de samenleving

Namens de coalitiefracties zegt Saloua Chaara, woordvoerder inclusie en emancipatie van D66: “Over één ding kunnen D66, PvdA, Goed voor Amstelveen en de VVD héél duidelijk zijn: in Amstelveen is géén plek voor discriminatie en uitsluiting. Op welke grond dan ook. Iedereen moet in Amstelveen dus altijd en overal zichtbaar zichzelf kunnen zijn.
Als samenwerkende partijen hebben wij ons in ons coalitieakkoord al stevig aan deze opgave gecommitteerd. Maar het aanpakken van discriminatie en uitsluiting kan niet worden gezien als alleen een opgave van de gemeente. Het is een taak van de hele samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk dat juíst partners als DUWO – die zo’n 3.500 studenten op Uilenstede huisvest – hier actief een bijdrage aan leveren.”

De fracties willen daarom weten of er sprake is van een structureel probleem. Ook willen zij dat er samenwerkingsafspraken komen tussen de gemeente en DUWO over het aanpakken van discriminatie en uitsluiting en dat DUWO duidelijker met studenten communiceert over hoe zij hiermee omgaat.