D66 Amstelveen wil (sociale) huurders helpen met het bepalen van de juiste energielabels voor hun woning.

Amstelveen, februari 2023 – D66 wil dat (sociale) huurders die twijfels hebben over de betrouwbaarheid van energielabels, zonder (hoge) kosten een ‘second opinion’ kunnen opvragen.

Onbetrouwbare en kostbare energielabels

De verontrustende berichten over de klimaatverandering en gestegen energieprijzen benadrukken nogmaals het belang van het versneld verduurzamen van alle woningen in Amstelveen.

Energielabels geven een rapportcijfer (of beter gezegd een “rapportletter” van A+++ tot G) aan een woning wat betreft de duurzaamheid. Het energielabel geeft aan hoeveel energie de woning consumeert (om het warm of koel te houden) en produceert (door bijvoorbeeld zonnepanelen).

Vanaf 1 januari 2021 zijn er veranderingen doorgevoerd in de rekenmethodiek van energielabel voor woningen waardoor er twijfels zijn over de juistheid van energielabels uitgegeven voor deze datum. Sommige woningen hebben een lager (of hoger) energielabel volgens de nieuwe betrouwbaardere rekenmethodiek.

De kosten om een (nieuw) energielabel aan te vragen zijn toegenomen van enkele tientjes vóór 2021 tot honderden euro’s nu.

Een energielabel toetsen zonder (hoge) kosten voor (sociale) huurders

De hoogte van de huur en de kans dat een (sociale) huurwoning in aanmerking komt om te verduurzamen is hoge mate afhankelijk van het energielabel dat een woning heeft.
“Woon je bijvoorbeeld in een woning die nauwelijks warm te krijgen is maar toch energielabel B heeft, dan heb je een probleem: hoge huur, hoge energierekening en weinig kans dat de woning verduurzaamd gaat worden op de korte termijn”, aldus Maarten de Haan van D66.

Daarom wil D66 dat (sociale) huurders die twijfels hebben over de betrouwbaarheid van energielabels zonder (hoge) kosten een ‘second opinion’ kunnen opvragen.
D66 gaat hierover een motie indienen tijdens de raadsvergadering van 22 februari.