D66, VVD en PvdA willen geen verkeerscontroles op het Stadsplein

Amstelveen, 8 december 2022D66, VVD en PvdA zijn verontwaardigd dat op woensdag 23 november wederom een grootschalige verkeerscontrole heeft plaatsgevonden op het Stadsplein in Amstelveen. Dit ondanks de toezegging na de vorige controles op het Stadsplein om te kijken of andere locaties aan de zuidkant van de A9 geschikter zijn. Driss Aarabi, Janneke Leegstra en Esther Veenboer hebben hier namens respectievelijk D66, VVD en PvdA schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W.

Tijdens de grootschalige verkeerscontrole op woensdag 23 november jl. werden verkeersdeelnemers uit de omgeving door motoragenten begeleid naar het Stadsplein, waar zij vervolgens doorgelicht werden door de politie.
Er werden voertuigen gecontroleerd op de technische staat, blaastesten afgenomen bij bestuurders en scooterrijders middels een rollerbank gecontroleerd op snelheid. Bij de controle was een groot aantal agenten betrokken. De resultaten van de controle worden later bekend gemaakt.

Doorn in het oog

Het Stadsplein wordt vaker als locatie voor grote verkeerscontroles gebruikt en dat is voor vragenstellers een doorn in het oog.
D66 heeft in 2014 en 2017 ook al vragen gesteld over de wenselijkheid van het houden van grootschalige verkeerscontroles op het Stadsplein. Het college heeft toen toegezegd om te onderzoeken of de automobilisten naar de zuidkant in plaats van de noordkant van de A9 geleid kunnen worden voor controle.
De vragenstellers stellen nu de vraag wat dat onderzoek heeft uitgewezen.

Centrumfunctie

Hoewel D66, VVD en PvdA de inzet van dit soort verkeerscontroles steunen, zou het Stadsplein niet moeten dienen als uitvalsbasis voor dit soort grootschalige verkeerscontroles. Het Stadsplein en het Stadshart hebben een centrumfunctie en een openbaar karakter.

Dit soort grootschalige controles op het Stadsplein dragen niet bij aan een warm welkom voor bezoekers van het Stadshart en de culturele instellingen aldaar.

Ondernemers

Ook ondernemers op het Stadshart waren voorheen niet blij met de controles op het centrale plein. Ze hebben toen meermaals hun ongenoegen geuit over het feit dat deze acties op het Stadsplein plaatsvinden. Ze vinden de uitstraling van het publiekelijk controleren van bezoekers op het Stadsplein geen visitekaartje voor Amstelveen.

Geschikte locatie

D66, VVD en PvdA vragen het college van B&W toe te zeggen in het vervolg geen toestemming meer te verlenen aan dit soort verkeerscontroles op het Stadsplein en met de politie in overleg te gaan over een geschikte locatie voor dergelijke controles, voor zover dat nog niet heeft plaatsgevonden.
Bijvoorbeeld op plekken die al gebruikt worden voor soortgelijke controles zoals de Beneluxbaan en de Legmeerdijk/Schinkeldijkje, of locaties elders in de stad.