D66 wil Amstelveners aan het stuur bij verbetering dienstverlening gemeente

Amstelveen, 30 november 2023 – Dankzij een voorstel van D66 krijgen Amstelveners een grotere rol bij het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente. Nu wordt elk jaar aan Amstelveners gevraagd hoe zij de dienstverlening hebben ervaren en wat de gemeente beter kan doen. Met deze feedback kan de gemeente haar uitvoering voortdurend verbeteren en aanpassen aan de behoeften en verwachtingen van Amstelveners. Het voorstel van D66 is met brede steun door de gemeenteraad aangenomen.

Amstelveners-aan-het-stuur-bij-verbetering-dienstverlening-gemeente-Saloua-Chaara

Beeld: D66

Sociaal domein

Het sociaal domein gaat over allerlei zaken die te maken hebben met het welzijn en de ondersteuning van mensen om mee te kunnen doen. In de samenleving, op het werk en op school.

Het gaat ook over hoe mensen worden geholpen als ze bijvoorbeeld ziek zijn, problemen hebben met opvoeden of opgroeien, moeilijk een baan kunnen vinden, of op een andere manier ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven.

De gemeente heeft de taak om die ondersteuning te organiseren. Dit doet zij samen met diverse organisaties zoals scholen, zorgverzekeraars en aanbieders van zorg.

Iedereen doet mee

Op 29 november heeft de gemeenteraad beleid vastgesteld over hoe de gemeente haar taken in het sociaal domein uitvoert. Hierbij staat centraal dat alle inwoners, ongeacht mogelijke beperkingen, volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en dat elk kind veilig en gezond kan opgroeien.

Saloua Chaara, gemeenteraadslid van D66 zegt hierover: “D66 vindt dit beleid heel mooi. Veel van wat wij belangrijk vinden zien we hierin terug. Belangrijkste is dat de gemeente doet wat nodig is om Amstelveners die een steuntje in de rug nodig hebben te helpen, het simpeler wordt om hulp aan te vragen én de samenwerking met scholen wordt versterkt om kinderen met zorgbehoeften extra goed bij te staan”.

Inwoners aan het stuur

Bij de uitvoering van dit beleid wil D66 dat inwoners actief betrokken worden. Chaara: “Door goed naar inwoners te luisteren en van hen te leren kan de gemeente zich blijvend verbeteren en de dienstverlening steeds beter afstemmen op de behoeften en verwachtingen van Amstelveners. Zij weten als geen ander wat in hun contact met de gemeente goed ging en wat beter kan.
Hun ervaringen moeten we serieus nemen. Door actief te luisteren en te leren van hun feedback, versterken we gestaag onze eigen uitvoering.”

Via een amendement dat ook door Goed voor Amstelveen, de PvdA, de VVD, bbA, de SP en het CDA is ingediend, hebben de democraten het gemeentelijk beleid hierop aangepast. Actief voor Amstelveen en de ChristenUnie hebben het amendement gesteund. Doordat het amendement is aangenomen, is het nu een vast onderdeel van het beleid om jaarlijks aan inwoners te vragen hoe zij de dienstverlening van de gemeente ervaren en welke verbeterpunten zij aandragen.

De resultaten hiervan worden jaarlijks aan de raad gerapporteerd in een ‘staat van de uitvoering’. Deze jaarlijkse rapportage geeft inzicht in de prestaties van de gemeente in het sociaal domein en beschrijft vooral welke feedback Amstelveners hebben gegeven en wat daarmee is gedaan.
Deze rapportage wordt jaarlijks door de gemeenteraad besproken.