D66 stelt vragen over bouwplannen HealthCity

Amstelveen, 30 mei 2023 – D66 Amstelveen is verbaasd over de bouwplannen van HealthCity. Het sportbedrijf liet vorige week in een persbericht weten plannen te hebben voor een tweede sportcomplex aan de Escapade pal naast het huidige sportcomplex van HealthCity. D66 wil graag weten hoe het college over de plannen denkt. “Het lijkt ons, met het oog op leegstand in Amstelveen, niet wenselijk om een nieuw sportcentrum te bouwen naast een bestaand sportcentrum.” aldus D66-raadslid Tawros Aslanjan.

31052023 - Health City- persbericht- Tawros Aslanjan - Driss Aarabi

Beeld: D66

HealthCity wil het nieuwe complex realiseren op het parkeerterrein, dat HealthCity in eigendom heeft. Het huidige pand waarin HealthCity reeds tien jaar is gevestigd is niet in eigendom, maar wordt gehuurd. Het pand voldoet volgens HealthCity niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom heeft men volgens het persbericht de huur per 18 juni dit jaar opgezegd.

“In het persbericht stelt HealthCity in gesprek te zijn met diverse overheden,” aldus Aslanjan. “De afgelopen tien jaar heb ik echter nooit iets over het plan vernomen. Ik wil daarom graag van het college weten of er inderdaad gesprekken hebben plaatsgevonden over dit plan.
Het lijkt ons als D66 niet wenselijk dat er een nieuw complex gebouwd wordt naast een bestaand sportgebouw. Bovendien moet het parkeerterrein beschikbaar zijn voor bezoekers en leden van de verschillende verenigingen en huidig sportcentrum die aan de Escapade gehuisvest zijn.”

Raadslid en woordvoerder sport Driss Aarabi vult aan: “De parkeerdruk is door de aanwezigheid van meerdere sportverenigingen aan de Escapade op gezette tijden vrij hoog. Dan kan het niet zo zijn dat parkeerplaatsen moeten wijken voor een nieuw sportcomplex naast het huidige sportcomplex van HealthCity met hetzelfde aanbod.”

De communicatie van HealthCity laat te wensen over, vindt D66.
“Er worden allerlei artist impressions tentoongesteld in het huidige pand. Daarmee kan de suggestie worden gewekt dat alles al in kannen en kruiken is, dat het plan al is goedgekeurd. Dat is echter niet het geval.
Bij het opstellen van het plan heeft bovendien geen enkele participatie plaatsgevonden. We betreuren daarom deze manier van communicatie, die bezoekers, leden, potentiële nieuwe exploitanten van het bestaande sportcentrum en omwonenden op het verkeerde been kan zetten.”

D66 vraagt het college om in gesprek te gaan met de eigenaar van het sportcentrum aan de Escapade om te onderzoeken hoe het bestaande sportcomplex herontwikkeld kan worden om te voldoen aan de norm van deze tijd, ook op het gebied van duurzaamheid.

Schriftelijke vragen ex. artikel 36 RVO inzake plan voor nieuw sportcentrum HealthCity

Inleiding

De fractie van D66 heeft de afgelopen week via diverse kanalen met grote verbazing kennis genomen van de plannen van HealthCity West B.V. om een ‘state of the art’ multifunctioneel sportcentrum te realiseren op de eigen parkeerplaats aan de Escapade.
HealthCity stelt via diverse kanalen dat het huidige pand niet meer aan de hedendaagse eisen voldoet en zich daardoor genoodzaakt voelt om de huur op te zeggen en te stoppen met de exploitatie op deze locatie. HealthCity gaat zich nu volgens haar berichtgevingen inzetten op een volledig nieuw, modern pand op het parkeerterrein naast de voormalige Escapadehal.

Gelet op het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de plannen van HealthCity West B.V, aangezien de initiatiefnemer in zijn persbericht stelt in gesprek te zijn met diverse overheden?
2. Is het college het met de fractie van D66 eens is dat een sportcomplex op het parkeerterrein niet wenselijk is? Ook met het oog op eventuele leegstand van het bestaande pand.
3. Is het college bereid om met de eigenaar van het gebouw aan de Escapade (niet de opsteller van het plan) in gesprek te gaan om te kijken hoe het pand herontwikkeld kan worden op zo’n wijze dat het voldoet aan de eisen van deze tijd, ook op het gebied van duurzaamheid?

Namens de fractie van D66
Tawros Aslanjan – woordvoerder ruimtelijke ordening
Driss Aaribi – woordvoeder sport