D66 wil met groot onderwijsgala waardering uiten voor onderwijspersoneel

Amstelveen, 30 maart 2023 – Op woensdag 29 maart heeft de Amstelveense gemeenteraad een voorstel van D66 aangenomen om op de dag van de leraar een feestelijk evenement te organiseren voor al het onderwijspersoneel uit Amstelveen.

Dag van de Leraar - D66 wil waardering uiten via gala voor onderwijspersoneel

Beeld: D66

Dag van de leraar

Op 5 oktober is het de dag van de leraar. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en de essentiële rol die leraren hierin spelen.
Voor D66 Amstelveen is de dag van de leraar elk jaar een belangrijke dag. “Op deze dag vieren wij de kracht van het onderwijs en staan we stil bij hoe belangrijk leraren zijn voor de toekomst van kinderen en jongeren”, aldus Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66.

De fractie van D66 heeft er dan ook een traditie van gemaakt op om de dag van de leraar mensen die werken in het onderwijs in het zonnetje te zetten. Dit hebben de democraten de afgelopen jaren op verschillende manieren gedaan.

Waardering voor iedereen die in het onderwijs werkt

Nu wil D66 dit breder trekken. De fractie wil dat de dag van de leraar in Amstelveen meer het karakter krijgt van een lokale feestdag, waarbij al het onderwijspersoneel in het zonnetje wordt gezet en er meer maatschappelijk bewustzijn komt over het belang van hun werk.

“Wij willen dat er elk jaar een mooi groot feest komt voor het al het onderwijspersoneel dat in Amstelveen werkt. Zoals ze in Amsterdam doen met het mooie onderwijsgala” licht Chaara toe. “Zie het als een maatschappelijk cadeau, als een blijk van waardering namens de Amstelveense samenleving voor iedereen die in het onderwijs werkt”.

Motie: Vier het onderwijs op de dag van de leraar

Om dit mogelijk te maken heeft D66 op woensdag 29 maart een motie voorgelegd aan de gemeenteraad van Amstelveen. Deze motie vraagt het college van burgemeester en wethouders om– samen met het onderwijs- een mooi feestelijk evenement neer te zetten op de dag van de leraar.

Deze motie werd mede ingediend door VVD, Goed voor Amstelveen, het CDA en de ChristenUnie en werd gesteund door de PvdA, GroenLinks en bbA. Hiermee is de motie met een grote meerderheid aangenomen.
Op basis van een evaluatie van het onderwijsfeest in 2023 wordt bepaald of en hoe dit feest in de volgende jaren wordt aangeboden.