D66 Amstelveen wil meer gelijke kansen met gezonde lunch op school

Amstelveen, 3 november 2022D66 wil gezonde schoollunches mogelijk maken op Amstelveense scholen. Hiermee willen de democraten de gezondheid van kinderen positief beïnvloeden en bijdragen aan gelijke kansen. Hun voorstel hierover wordt op negen november door de gemeenteraad besproken.

D66-Amstelveen-Saloua-Chaara-meer gelijke kansen met gezonde lunch op school

Beeld: D66

Zonder gezond ontbijt of lunch naar school

Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen gezond eten en voldoende bewegen. Maar dit is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld wanneer ouders onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om hun kinderen een gezonde leefstijl te bieden of wanneer kinderen leven in een huishouden met onvoldoende geld.

Dit laatste is de afgelopen tijd door de hoge inflatie en energieprijzen steeds meer aan de orde. Hierdoor hebben steeds meer Amstelveense huishoudens zorgen over hun koopkrachtontwikkeling en ervaren steeds meer huishoudens armoede.
In lijn met landelijke ontwikkelingen, maakt dit dat steeds meer kinderen zonder gezond ontbijt of lunch naar school gaan. Met als gevolg dat kinderen gezondheidsklachten ontwikkelen en op school kampen met concentratie- en leerproblemen.

Via gezonde schoollunch meer gelijke kansen

D66 vindt dit een urgent probleem en heeft hier daarom een voorstel over uitgewerkt. Met dit voorstel wil D66 dat de gemeente scholen helpt om gezonde schoollunches aan te bieden. Hiermee willen de democraten het voedingspatroon van kinderen (blijvend) verbeteren.

“Dit doen wij omdat wij willen investeren in gelijke kansen voor kinderen en vinden dat niks de ontwikkeling van kinderen in de weg mag staan.” zegt Saloua Chaara, raadslid voor D66 en woordvoerder onderwijs. “Daarnaast is alláng wetenschappelijk bewezen dat een gezonde schoollunch – vooral in combinatie met beweegonderwijs – een positief effect heeft op de gezondheid van kinderen. Hoogste tijd dus dat wij hier ook in Amstelveen werk van maken.”

Vrije keus voor scholen

Bij de uitvoering van het voorstel vindt D66 belangrijk dat scholen een vrije keus hebben om de gezonde lunch aan te bieden. Ook wil de fractie scholen maximaal ruimte geven om de concepten naar eigen wens vorm te geven.

Chaara: “Toen wij dit voorstel in voorbereiding hadden, heb ik hier met een aantal Amstelveense scholen over gesproken. Ik wilde weten of hier behoefte aan is en zo ja wat scholen belangrijk vinden. Ik hoorde vooral positieve reacties over de gezonde schoollunch, maar ook heel terechte woorden over angst voor extra werkdruk. Scholen kwamen zelf met allerlei suggesties voor initiatieven die in hun ogen uitvoerbaar, betaalbaar én tegen een minimale of lage extra belasting van leraren kunnen worden uitgevoerd. Zoals zelfsmeerlunches, het uitbreiden van het initiatief ‘TommyTomato’ of het via school verstrekken van voedselbonnen aan ouders die dit nodig hebben.
Met deze bonnen kunnen minder draagkrachtige ouders zelf een gezonde lunch aanschaffen voor hun kind. Allemaal prachtige initiatieven die wij graag mogelijk willen maken”.

Met hun voorstel willen de democraten ruimte te laten voor verschillende initiatieven op verschillende scholen. D66 wil dat de gemeente deze initiatieven in de uitwerking, in de organisatie en ook financieel ondersteunt.