D66 in de bres voor onderwijskansen voor peuters en kleuters

Amstelveen, 29 juni 2023 – D66 wil dat Amstelveense peuters en kleuters een goede start hebben op de basisschool. Om dit te bereiken willen de democraten dat meer kinderen met onderwijsachterstanden worden bereikt en ondersteund.

20230629-D66-in-de-bres-voor-onderwijskansen-voor-peuters-en-kleuters-Saloua-Chaara

Beeld: D66

Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Kinderen van 1 tot 4 jaar kunnen – wanneer zij (een risico op) onderwijsachterstanden hebben – een zogenaamde VVE-indicatie krijgen. Deze indicatie geeft toegang tot de voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE).
Daar leren kinderen al spelend de Nederlandse taal en kunnen achterstanden worden ingehaald. Daardoor kunnen kinderen vervolgens een goede start maken op de basisschool.

VVE valt in twee delen uiteen. De voorschoolse educatie richt zich op peuters en gebeurt op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.
De vroegschoolse educatie gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters. De vroegschoolse educatie valt onder de verantwoordelijkheid van scholen.

Bereik van peuters en kleuters

Uit cijfers van het consultatiebureau blijkt dat meer Amstelveense kinderen behoefte hebben aan ondersteuning omdat zij (een risico) op onderwijsachterstanden hebben.
Hier hebben basisscholen zorgen over. Talloze leerkrachten en schoolleiders hebben bij D66 aangegeven dat steeds meer kinderen aan hun basisschoolperiode beginnen zonder er volledig klaar voor te zijn.
Bijvoorbeeld omdat zij een taalachterstand hebben, omdat zij niet geleerd hebben om met andere kinderen om te gaan of omdat zij zich niet goed kunnen uiten.

“In Amstelveen worden peuters en kleuters op veel locaties goed geholpen om met een solide basis te beginnen aan hun basisschooltijd. Desondanks zijn wij bezorgd over of er genoeg plekken zijn voor álle peuters en kleuters, en of alle kinderen met onderwijsachterstanden wel voldoende bereikt worden”, zegt Saloua Chaara, D66-raadslid en onderwijswoordvoerder.

Meer doen voor gelijke onderwijskansen

Om die reden heeft D66 het college van burgemeester en wethouders gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om meer peuters te bereiken met voorschoolse educatie en andere programma’s die kinderen helpen om zonder achterstanden aan hun basisschooltijd te beginnen.

“Want als kinderen op jonge leeftijd achterstanden oplopen, vergt het enorme inspanningen om deze later in te halen. D66 wil er alles aan doen om kinderen de beste kansen te geven om zich te ontwikkelen en om zo goed mogelijk te starten aan hun schoolloopbaan”, aldus Chaara.

“Natuurlijk zijn wij ons bewust van het personeelstekort dat deze ambitie kan belemmeren. Daarom vinden wij dat met peuterspeelzalen en de kinderopvang moet worden nagedacht over nieuwe aanpakken, organisatievormen en een andere verdeling van personeel. Zodat op deze manier de negatieve gevolgen van personeelstekorten kunnen worden verminderd.

Wij hebben het college gevraagd om hiernaar te kijken.”