D66, PvdA en VVD willen dat er meer wordt gedaan tegen fietsendiefstal

Amstelveen, 24 Mei 2023– D66, PvdA en VVD willen dat fietsendiefstal meer bestreden gaat worden. Jaarlijks worden er 500.000 fietsen gestolen in Nederland. Ook in Amstelveen worden er regelmatig fietsen en e-bikes gestolen.

24052023-Youssef Ben Idder-Arnout vd Bosch-Menno van Leeuwen - meer doen tegen fietsendiefstal

Beeld: D66

Fietsendiefstal

De fiets en de e-bike zullen in de toekomst steeds belangrijker worden, het is daarom belangrijk dat bewoners veilig hun fiets en e-bike kunnen stallen, aldus D66 raadslid Youssef Ben Idder.
Deze diefstallen vinden onder andere plaats bij ov-halten. Veel mensen pakken de fiets om naar de dichtstbijzijnde halte te fietsen en vandaaruit de bus of tram te kunnen nemen.

D66-raadslid Youssef Ben Idder, PvdA-raadslid Arnout van den Bosch en VVD-raadslid Menno van Leeuwen zullen schriftelijke vragen gaan stellen aan het college van burgemeester en wethouders welke maatregelen zijn getroffen en welke maatregelen genomen zullen worden om het aantal fietsdiefstallen te doen dalen.

De motie Bewaakte fietsenstalling Amsteltram van PvdA, VVD, D66 en CDA over dit onderwerp is twee jaar geleden unaniem aangenomen. In die motie werd opgeroepen om meer te in investeren in bewaakte fietsenstallingen rondom ov-halten van de Amsteltram.

Infrastructuur

“Binnen de Vervoerregio Amsterdam worden de komende jaren 175.000 woningen gebouwd en naast de overige vervoermiddelen wordt sterk ingezet op de fiets en dan met name op de e-bike.
Deze fietsen zijn duurder dan gewone fietsen en gewild bij het dieven-gilde.
Wij moeten als raad onze verantwoordelijkheid pakken om fietsendiefstal tegen te gaan” aldus VVD-raadslid Menno van Leeuwen.

Ook de PvdA vindt het tegengaan van fietsendiefstal belangrijk. PvdA-raadslid Arnout van den Bosch: “De wegen in en om Amstelveen lopen vast door het toenemende autoverkeer. Het is daarom belangrijk om duurzame alternatieven te bieden. Een combinatie van fiets en ov kan aantrekkelijk zijn, maar dan moeten mensen niet bang hoeven zijn voor fietsendiefstal. Tijd om daar wat aan te doen!”