D66 wil composteerbare afvalzakjes promoten voor GFE-afval

Amstelveen, 21 juli 2022 – D66 wil de afvalscheiding van Groente-, Fruit-, Tuin- en Eetafval (GFT/E) verbeteren door het gebruik van composteerbare afvalzakjes te promoten.

GFE-scheiding kan beter

De gemeente Amstelveen heeft de doelstelling dat per inwoner maximaal 100 kilo restafval per jaar wordt ingeleverd en 75% van het afval wordt gescheiden.

Echter, het aangeboden Groente-, Fruit-, Tuin- en Eetafval (GFT/E) is met 19% afgenomen tussen 2020 en 2021, en het aanbod van GFT/E-afval in bovengrondse GTE-cocons (containers bij flats) lag in 2019 rond de 15-20%. Om meer GFT/E-afval in te zamelen gaat de gemeente extra GTE-cocons neerzetten bij hoogbouw en extra inzamelrondes organiseren bij laagbouw.

Composteerbare GFE-afvalzakjes promoten

Maarten de Haan: Amstelveen is goed bezig om inwoners te stimuleren om hun GFT/E-afval gescheiden aan te bieden, echter de promotie van composteerbare GFE-zakjes om het organische keukenafval te scheiden ontbreekt en wordt zelfs ontraden, terwijl dit een belangrijke bijdrage kan leveren om de hoeveelheid gescheiden afval te verbeteren.

D66 wil composteerbare afvalzakjes promoten voor GFE-afval

GFE-cocon met de waarschuwing om geen composteerbare zakjes te gebruiken. Beeld: D66

Met een GFE-zakje is het makkelijker om etensresten te verzamelen in de keuken en weg te gooien in een GFE-bak/cocon.

Je ziet dat andere gemeenten zoals Amsterdam het gebruik van composteerbare GFE-zakjes promoot op hun gemeentelijke website en dat Tilburg ze gratis aan inwoners aanbiedt.
D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder om het beleid rondom composteerbare GFE-zakjes te revalueren en deze te gaan promoten via de gemeentelijke communicatiekanalen (zoals de afval-app, afvalscheidingscampagnes, etc.) en gratis aan te bieden op enkele uitgiftepunten.