D66 en GvA willen dat zorg voor kinderen en jongeren soepel doorloopt

Amstelveen, 20 juni 2023 – De fracties van D66 en Goed voor Amstelveen willen dat de zorg voor kinderen en jongeren soepel doorloopt wanneer zij 18 jaar worden. Ook pleiten de fracties voor een sterkere positie van ouders en jongeren bij het beoordelen van de kwaliteit van zorg.

20062023 - Persbericht GvA - D66: zorg voor jongeren moet doorlopen- J.Hocker en S.Chaara

Beeld: D66

Jeugdhulp

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om jeugdhulp en ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en ouders dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.
Deze verantwoordelijkheid ligt vast in de Jeugdwet.

Wanneer jeugdhulp wordt ingezet, stopt dit meestal wanneer jongeren 18 jaar worden. In sommige gevallen kan de jeugdhulp doorlopen tot jongeren maximaal 23 jaar zijn. Dit heet ‘verlengde jeugdhulp’.

Van jeugd naar volwassenheid

Er is veel onbekendheid over verlengde jeugdhulp. De Amstelveense fracties van D66 en Goed voor Amstelveen horen dat Amstelveners niet altijd weten dat verlengde jeugdhulp een optie is en niet goed weten of en hoe zij deze vorm van jeugdhulp kunnen aanvragen.

Jacqueline Höcker, fractievoorzitter van Goed voor Amstelveen: “Naast de onduidelijkheid over verlengde jeugdhulp, horen wij dat zorgaanbieders soms zonder adequaat overleg trajecten beëindigen wanneer jongeren 18 jaar worden en dat ouders en jongeren soms onvoldoende betrokken zijn bij keuzes die zorgaanbieders maken.

Hoewel wij weten dat het in het overgrote deel van de gevallen gewoon goed gaat, willen wij hier meer inzicht in. Daarom hebben wij hier vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.”
Zo willen de fracties weten hoe het proces van verlengde jeugdhulp in zijn werk gaat en hoe wordt geborgd dat jongeren na hun 18e levensjaar kunnen blijven rekenen op passende zorg.

Positie ouders en jongeren versterken

Daarnaast willen D66 en Goed voor Amstelveen aandacht voor de positie van ouders en jongeren. Zo willen zij dat duidelijker met inwoners wordt gecommuniceerd over de optie van verlengde jeugdhulp en willen zij dat ouders en jongeren een grote rol hebben bij het beoordelen van de kwaliteit zorgaanbieders.

Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66 zegt hierover: “Voor ons is het allerbelangrijkst dat zorg maximaal aansluit bij de persoonlijke situatie van Amstelveners. Want zij weten als geen ander wat nodig is, wat er werkt en wat niet én hoe de kwaliteit van jeugdhulp steeds kan worden verbeterd.
Wij vinden dan ook dat ouders/jongeren meer een toetssteen moeten zijn bij het beoordelen van de kwaliteit van zorgaanbieders en dat ouders/jongeren een stevige stem moeten hebben in hoe de zorg wordt geleverd.
Gelukkig hebben we hier in het coalitieakkoord al goede afspraken over gemaakt. We zien graag dat deze afspraken de komende tijd verder gestalte krijgen”, vervolgt zij.