D66 pleit voor aanpak straatintimidatie

Amstelveen, 20 april 2023 – D66 wil een gerichtere aanpak van straatintimidatie in Amstelveen. Met name na recente aanrandingsgevallen en geluiden van meisjes die zich onveilig voelen.

Driss-Aarabi-open-sportinlopen-Amstelveense-wijken

D66-raadslid Veiligheid, Driss Aarabi - Beeld: D66

De fractie stelt dat iedereen zich veilig moet voelen in Amstelveen. D66 roept het college van B&W daarom via een motie op om straatintimidatie in Amstelveen gerichter aan te pakken en daarbij de juiste maatschappelijke acties te gebruiken. Daarnaast is D66 benieuwd wat er al wordt gedaan om straatintimidatie tegen te gaan.

Andere gemeenten zoals Utrecht en Rotterdam hebben al een gericht actieplan om straatintimidatie aan te pakken. D66 wil dat ook Amstelveen hier gerichter op stuurt.
Omdat straatintimidatie zo’n belangrijk thema is dat leeft binnen de gemeente pleit D66 ervoor dat het opgenomen wordt in het Integraal Veiligheidsplan Amstelveen.

In maart is in heempark De Braak in Amstelveen op klaarlichte dag een vrouw aangerand door een naakte man. In april gebeurde dat weer en is de dader uiteindelijk aangehouden. Het heeft heel wat vrouwen en meisje schrikt aangejaagd. Waarschuwingsberichten werden veelvuldig via WhatsApp gedeeld met het verzoek parken te mijden en vooral niet alleen door parken te lopen.

“Het mag niet zo zijn dat in Amstelveen meisjes en vrouwen ‘s avonds niet meer alleen de straat op kunnen of door een van onze mooie parken durven”, aldus Driss Aarabi (D66).
“Steeds als wij op middelbare scholen komen vangen wij geluiden op dat meisjes zich onveilig voelen. Dit moet echt gerichter aangepakt worden, zodat iedereen zich hier veilig moet kunnen voelen.”

De motie is mede ingediend door de VVD en GroenLinks.

Motie
Pak straatintimidatie gerichter aan

De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 19-04-2023

De Raad,
gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:

1. Uit CBS-cijfers blijkt dat twee op de drie jonge vrouwen lastiggevallen wordt op straat.
2. Uit bezoeken aan Amstelveense middelbare scholen geluiden kwamen dat meisjes zich onveilig voelen.
3. Er gemeenten in Nederland zijn, zoals Utrecht en Rotterdam, die een gericht actieplan hebben om straatintimidatie tegen te gaan.

Van mening dat:
1. Het belangrijk is dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in Amstelveen.
2. Straatintimidatie van bijvoorbeeld vrouwen, ouderen en de LGBTQI+-gemeenschap harder en gerichter moet worden aangepakt.

Verzoekt het college om:
1. A) Te onderzoeken hoe straatintimidatie in Amstelveen zoveel mogelijk tegengegaan kan worden.
B) Welke handhavingsmiddelen en andere acties het beste zijn om straatintimidatie tegen te gaan.
C) Welke bestaande (handhavings- en maatschappelijke) middelen op dit moment al worden ingezet om straatintimidatie tegen te gaan.
2. Op basis van deze punten een voorstel te formuleren en aan de raad voor te leggen in een raadsgesprek en -debat.
3. Dit bij de volgende actualisatie van het Integraal Veiligheidsplan Amstelveen te betrekken.
4. Straatintimidatie in Amstelveen structureel te monitoren.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Driss Aarabi, Janneke Leegstra, Gert Jan Slump
D66, VVD, GroenLinks