D66 Amstelveen wil dat de gemeente overstapt op biologisch groen voor parken, gazons en bermen in Amstelveen

Amstelveen, 5 mei 2023

Persbericht 20230505 Foto Maarten de Haanbiologisch groen

Maarten de Haan - Beeld: D66

Biologisch – eigenlijk heel logisch

D66 Amstelveen ondersteunt de ambitie van het kabinet dat in 2030 15% van het landbouwoppervlak voor biologische landbouw gebruikt wordt (momenteel is dit 4%).

De voordelen van biologisch voedsel zijn bekend: er worden geen (chemische) bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt die in het water, bodem en eten terecht komen. Beter dus voor mens, dier en milieu.

Minder bekend is dat bij de keuze voor bomen, (pot)grond, planten, bollen en bloemen er ook biologische alternatieven zijn.

De gemeente als voorbeeldfunctie

De gemeente koopt elk jaar grote hoeveelheden groen in van telers voor de buitenruimten zoals parken, gazons en bermen. Overgaan naar biologische teelt is een stap waar veel telers in principe bereid toe zijn, maar een overstap stuit op hindernissen, waaronder de beperkte lokale vraag naar biologisch groen voor de buitenruimten.

“In ons inkoopbeleid is duurzaamheid een belangrijk criterium. Het inkopen van regionale/lokale biologische bomen, planten, bollen en (pot)grond voor de gemeentelijke groenvoorziening in Amstelveen past daarmee goed binnen deze kaders”, aldus Maarten de Haan van D66.

De gemeentelijke groenvoorziening is al bezig met biologische inkoop voor bijvoorbeeld bloembollen, maar D66 Amstelveen zou graag zien dat dit de norm wordt voor al het groen in de gemeente.
 
Daarom heeft D66 hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W want de gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie en kan een bijdrage leveren aan de transitie naar biologische landbouw.