D66 en GVA willen oplossingen voor leerlingenvervoer in Amstelveen

Amstelveen, 19 januari 2023 – De fracties van D66 en Goed voor Amstelveen hebben zorgen over het leerlingenvervoer. Zij hebben hierover om opheldering gevraagd en willen dat problemen snel worden opgelost. Hierbij moet aandacht zijn voor inclusiever onderwijs in Amstelveen, zodat meer leerlingen dicht bij huis naar school kunnen.

GvA-D66 willen oplossingen voor leerlingenvervoer

Jacqueline Höcker (GvA) en Saloua Chaara (D66) - Beeld: D66

Leerlingenvervoer

Wanneer kinderen/jongeren wegens een beperking niet zelfstandig naar school kunnen of wanneer zij naar een speciale school gaan die verder uit de buurt ligt, kunnen zij in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer.

De gemeente heeft de taak om dit leerlingenvervoer beschikbaar te stellen en moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van dit vervoer goed is. Het leerlingenvervoer voor de gemeente Amstelveen wordt sinds 2021 uitgevoerd door vervoersbedrijf Munckhof.
Deze vervoerder is verantwoordelijk voor de ritten, de planning en registratie van ritten, de klachtafhandeling en de informatievoorziening aan ouders/verzorgers van leerlingen en de gemeente Amstelveen.

Zorgen over de kwaliteit van het leerlingenvervoer

D66 en Goed voor Amstelveen krijgen in toenemende mate signalen van ouders en scholen over een niet goed functionerend vervoerssysteem. Daarom hebben zij het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd:

“Wij hebben de indruk dat de situatie steeds meer verslechtert. Daardoor missen kinderen met bijvoorbeeld autisme of een fysieke beperking steeds meer schooluren en worden zij in hun ontwikkeling belemmerd. Soms zitten leerlingen drie kwartier tot anderhalf uur in een busje omdat de vervoerder in een lus rijdt. Hierdoor worden ook ouders in hun werkzaamheden beperkt omdat er onzekerheid is over of het vervoer wel op tijd komt”, zegt Jacqueline Höcker, fractievoorzitter van Goed voor Amstelveen.

D66 en Goed voor Amstelveen willen daarom weten hoe groot de problemen zijn en wat het college doet om de problemen op te lossen.

Door inclusiever onderwijs minder leerlingenvervoer nodig

“Laat duidelijk zijn dat niet optimaal functionerend leerlingenvervoer echt impact kan hebben op de ontwikkeling van leerlingen en hun recht op onderwijs. Daarom moeten de problemen wat ons betreft snel worden opgelost. Hoe klein het aantal leerlingen mogelijk ook is dat door de problemen wordt geraakt”, zegt Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66.
“Wij willen dat het college van burgemeester en wethouders hierbij niet alleen kijkt naar het vervoersprobleem op zich. Maar dat het college – samen met het onderwijs – óók kijkt naar meer mogelijkheden voor beter passend onderwijs in Amstelveen. Want wanneer je het onderwijsaanbod in onze stad zo kunt organiseren dat meer leerlingen dicht bij huis naar school kunnen, dan hoeven minder leerlingen gebruik te maken van het leerlingenvervoer om naar school te gaan”, vervolgt zij.
D66 en Goed voor Amstelveen hebben het college opgeroepen om hier mee aan de slag te gaan.