D66 en VVD willen hogere duurzaamheidsambities voor Amstelveen

Amstelveen, 12 december 2022D66 en VVD willen dat de gemeente hogere ambities stelt op het gebied van de energietransitie om energierekeningen te verlagen en CO2 uitstoot te verminderen. De raad heeft besloten een debat hierover te organiseren. Bekende onderdelen van deze energietransitie zijn de isolatie van huizen en het plaatsen van zonnepanelen. In aanvulling hierop willen VVD en D66 met andere partijen en het college in debat over duurzame warmte.

Maarten de Haan en Menno van Leeuwen -in de Claes Persijnlaan waar verschillende bewoners bodem warmtepompen hebben aangelegd

Maarten de Haan en Menno van Leeuwen in de Claes Persijnlaan waar verschillende bewoners bodem-warmtepompen hebben aangelegd - Beeld: D66

Hoge ambities

Hoewel D66 en VVD vinden dat er de afgelopen jaren al goede stappen zijn gezet om Amstelveen te verduurzamen, vinden de partijen dat de ambities omhoog moeten, anders worden de klimaatdoelstellingen voor 2030 niet gehaald.
“VVD en de D66 willen er alles aan doen om de ambities voor een duurzaam Amstelveen zo hoog als mogelijk te houden. Wat ons betreft moet het college van burgemeester en wethouders volop ruimte maken voor duurzame bronnen voor warmte”, stellen Maarten de Haan en Menno van Leeuwen, raadsleden voor D66 en VVD en woordvoerders duurzaamheid.

Er zijn verschillende oplossingen om duurzame warmte op te wekken: van een warmtepomp voor een enkele woning tot en met het verwarmen van een hele wijk met bodemwarmte.
Naast de opwekking van warmte is het belangrijk om ook het transport van deze warmte te bespreken, zeker na het recente nieuws dat de energieleverancier Eneco heeft aangegeven het warmtenet niet te gaan uitbreiden in Amstelveen: klik hier om het artikel te lezen.

Bespreking in de gemeenteraad

Tijdens het debat moet blijken of ook andere fracties uit de gemeenteraad vinden dat er meer moet gebeuren om duurzame warmte in te zetten en welke ideeën partijen hierbij hebben. Daarnaast willen VVD en D66 bespreken hoe voor bestaande ambities een versnelling kan worden gerealiseerd.

Om te komen tot hogere duurzaamheidsambities hebben De Haan en Van Leeuwen voorstellen in voorbereiding, die deze versnelling kunnen bespoedigen, zoals het ondersteunen van wijkinitiatieven voor warmte (warmte-coöperaties) door de gemeente, en raadsgesprekken over oplossingen voor duurzame warmte op de korte en lange termijn.

D66 en VVD beogen hun voorstellen samen met andere partijen in de gemeenteraad van 14 december voor te leggen middels een motie.