D66 wil ook CO₂-uitstoot beperken van gemeentelijke inkoop

Amstelveen, 11 november 2023 – D66 wil de CO₂-uitstoot van gemeentelijke inkoop beperken door een “prijskaartje” te hangen aan de CO₂-uitstoot van vervuilende producten en diensten. Hierdoor komen duurzame alternatieven met een lagere CO₂-uitstoot eerder in beeld.

Maarten-de-Haan-D66-Amstelveen-klimaatdoener

Beeld: D66

Een CO₂-uitstootvrije
gemeentelijke organisatie

In het document met de duurzaamheidsambities van Amstelveen (PLECK) is een van de gestelde doelen een CO₂-uitstootvrije gemeentelijke organisatie te hebben in 2030. Hiervoor doet Amstelveen een serieuze, structurele investering in duurzaamheid en hebben we – als een van weinige gemeenten – een CO₂-prestatieladder.

Ook kijken naar CO₂-uitstoot bij inkoop van
goederen en diensten

Een belangrijke vraag bij het bovenstaande is echter wel: welk ‘soort’ CO₂-emissies de gemeentelijke organisatie meerekent bij dit doel. De CO₂-scope valt namelijk uiteen in directe en indirecte CO₂-uitstoot:

• directe CO₂-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie (bijvoorbeeld gemeentelijke dieseltrucks die de vuilnis ophalen).
• indirecte CO₂-uitstoot
o door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld het gas om het gemeentehuis te verwarmen in de winter).
o veroorzaakt door gemeentelijke activiteiten die worden ingekocht

Het doel is om ook de emissies te reduceren van de inkoop, die wel 3 keer zo hoog kunnen zijn als de directe CO₂-uitstoot.
Om CO₂-emissies te reduceren moeten deze “beprijsd” worden. Het is namelijk mogelijk om CO₂-emissies een waarde in euro’s te geven en vervolgens te berekenen wat de kosten zijn van een product, inclusief de CO₂-uitstoot.

Maarten de Haan: “Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn dat er wordt gekozen voor het aanleggen van een weg met harsfalt i.p.v. asfalt want de CO₂-uitstoot (en dus de prijs) van de productie van asfalt wordt hoger”.

Brede steun in de raad

Om dit te realiseren heeft D66 een motie voorgelegd in de raad om CO₂-uitstoot bij de gemeentelijke inkoop van producten en diensten te beprijzen. VVD, bbA, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie, hebben het voorstel mee ingediend.
GvA, SP en CDA steunden het voorstel. Het college van B&W reageerde positief op de motie en gaat ermee aan de slag.