D66 wil dat er meer wordt gedaan aan de acceptatie, het welzijn en de gezondheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen.

D66 wil dat er meer wordt gedaan aan de acceptatie, het welzijn en de gezondheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen. Daarom omarmt D66 de LHBTI-kieswijzer Rainbowvote.nu. Hiermee wil de partij de belangen van LHBTI-personen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen sterker onder de aandacht brengen.
 
Voortdurende aandacht
LHBTI-acceptatie is volgens D66 een onderwerp wat voortdurende aandacht vraagt. Lijsttrekker Floor Gordon: “Volgens onderzoek van kennisinstituut Movisie (2021) hebben Nederlandse LHBTI-personen hebben nog altijd veel te kampen met negatieve reacties en geweld. Biseksuele of bi+ vrouwen zijn relatief vaak slachtoffer. Ruim 2 op de 5 jongeren verbergen hun LHBTI-zijn op school. D66 staat voor een inclusieve stad, waarin iedereen meedoet. Wij willen dat in Amstelveen iedereen veilig is en iedereen zich veilig kan voelen. En dat gaat niet vanzelf. Rainbowvote.nu lat zien hoe partijen denken over LHBTI-kwesties en wat hun plannen zijn. Daarmee maak je straks in het stemhokje een goed geïnformeerde keuze“
 
D66 inzet voor LHBTI personen komende periode
D66 wil ook de komende periode aandacht geven aan LHBTI acceptatie en emancipatie. Robert Zuidbroek (kandidaat-)raadslid en zelf LHBTI’er: “Amstelveen is goed onderweg om een inclusieve stad te zijn, maar er liggen nog kansen. Wat kun je als stad betekenen voor LHBTI’ers met een bi-culturele achtergrond? Hoe kan de sport inclusiever worden? D66 zou graag zien dat de gemeente, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties publiekelijk uitdragen dat iedereen in Amstelveen welkom is. Daarbij ook dat er op allerlei wijzen aandacht komt voor mensen die zich niet herkennen in het ‘hokje’ man of vrouw. Alle onnodige vormen van sekseregistratie dient te verdwijnen. Ook wil D66 aandacht vragen voor vormen van straatintimidatie.” D66 wil daarbij ook meer bekendheid geven aan het anti-discriminatie meldpunt, zodat op een zo laagdrempelige manier melding gemaakt kan worden van discriminatie.
 
D66 inzet voor LHBTI personen afgelopen periode
Floor Gordon: “Het was voor D66 essentieel dat LHBTI-acceptatie onderdeel zou zijn van het coalitieakkoord 2018-2022. Daarbij hebben we ook ingezet op een Regenboogagenda. We zijn heel blij dat het onderwerp zo stevig op de agenda is gekomen de afgelopen periode”. Mede op initiatief van Robert Zuidbroek werd namens D66 onder andere het keurmerk Roze Loper breed uitgezet binnen de gemeente en is er aandacht gevraagd voor een quickscan over diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie. D66 riep geregeld op om de regenboogvlag te hijsen in de gemeente, onder andere als reactie op de zogeheten Nashville verklaring.
“De afgelopen periode hebben maar liefst twee wethouders ‘Emancipatie & Discriminatie’ vanuit het college van B&W hier uitvoering aan gegeven. Denk aan een beleidsplan LHBTI-emancipatie, scholenbezoeken op Paarse Vrijdag en aandacht voor acceptatie via de With Pride en Pride Photo tentoonstellingen. Er is een LHBTI-focusgroep opgericht en steun verleend aan het Diversiteitscafé. Bovendien zijn medewerkers van de gemeente getraind op ‘Contact met transgender personen in publieke dienstverlening’. Daar zijn we erg trots op”, aldus Robert Zuidbroek.
 
Over Rainbowvote
Rainbowvote.NU is de verkiezingswebsite van COC Nederland. Op deze website is te vinden hoe partijen denken over LHBTI-kwesties. Wat partijen de afgelopen periode hebben gedaan voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s). En wat hun plannen zijn.
Kijk voor meer informatie op: https://www.rainbowvote.nu/gemeenteraadsverkiezingen-2022. De LHBTI-kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart wordt op 26 februari gelanceerd.