Omgeving wordt nog steeds geschiphold

Op dinsdag 15 november was er een ‘informatiebijeenkomst ontwikkelingen Schiphol’. Marion en Sybrand waren hierbij aanwezig en hoorden helaas weinig nieuws.

Bedoeling bijeenkomst

De bijeenkomst was georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgens de aankondiging stond de bijeenkomst “in het teken van de ontwikkeling van Schiphol, het evenwicht in de belangen rondom de luchthaven en het besluit dat het kabinet daarom heeft genomen om het aantal vluchten op Schiphol te verminderen tot 440.000. Ook lichten wij het vervolgproces toe van het besluit.”

Ook was er een informatiemarkt met thematische standjes waar I&W medewerkers klaar stonden “om uw vragen over de verschillende onderwerpen te beantwoorden, uw ideeën te horen en in gesprek te gaan.”

‘Bedoeling’ bijeenkomst

De eigenlijke bedoeling van de bijeenkomst leek echter vooral om de aanwezigen te laten weten dat er aan de 440.000 niet te tornen valt.

Na de opening was er nog even het inmiddels gebruikelijke ‘incidentje Extinction Rebellion’ dat ongeveer 5 minuten duurde. Nadat de dame in kwestie onder luid geschreeuw was weggevoerd nam de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken kort het woord.

De kern van haar verhaal was dat het overleg tussen het ministerie, Luchtverkeersleiding Nederland, en de luchtvaartondernemingen het getal van 440.000 naar voren was gekomen. Dit getal zou rekening houden met zowel het milieu als de overlastproblemen, als met de minimale hoeveelheid vluchten om de hubfunctie in stand te houden.

Vervolgens was er nog een uitgebreide presentatie van de Programmadirecteur Omgeving Luchthaven Schiphol en de, daardoor wat kortere, presentatie van de omgevingsmanager Schiphol. Die laatste ziet met name op de verbinding tussen de ontwikkelingen op – en van de luchthaven en de omgeving.

Waar de eerste toespraak het kortste duurde, overschaduwde die wel de opvolgenden; 440.000 lijkt door het ministerie nu al in steen gehouwen.

De opvolgende informatiemarkt was vervolgens ook minder informatief dan gehoopt. De standhouders waren kennelijk voornamelijk geïnstrueerd om de boodschap te verkondigen. Bij praktisch iedere meer onderbouwde vraag schoot men gelijk in het defensief. Daardoor was er ook daar niet echt gelegenheid om meer informatie in te winnen, maar bleef het meer bij het herhalen van mantra’s.

Bedoeling ‘bijeenkomst’

Men kan zich afvragen waarom dit soort bijeenkomsten wordt georganiseerd. De tekentafel ligt ongetwijfeld vol met goede bedoelingen. Maar dit soort bijeenkomsten, of participatietrajecten in het algemeen, hebben weinig nut als op voorhand al duidelijk is dat de deelnemers geen enkele invloed op het resultaat hadden, en kunnen hebben. Dan volstaat het drukken van een informatiefolder.

Sowieso is het wat merkwaardig dat het proces belooft dat alle belanghebbende een stem zullen hebben, en dat milieu en omwonende ook ruimte in het denkproces hebben. Terwijl de grote beslissingen die op milieu en omwonende een doorslaggevende invloed hebben – de luchtruimindeling en de hoeveelheid vluchten – op voorhand al zijn vastgeklonken.

Conclusie

Wat moeten we nu verder? Wij blijven uiteraard korte lijntjes houden met de D66 fractie in Den Haag – op het landelijk congres van D66 op zaterdag 19 november spreken we ze weer.

Maar wat ons betreft lijkt een gang naar de rechter inmiddels het meest veelbelovend. Waar de politiek geen uitkomst meer is, is er gelukkig nog de verzekering van de rechtstaat.

Overigens wordt dit ons ook informeel door verschillende politici aangeraden. De politiek, zo geven zij aan, is klemgezet door een aantal gevestigde belangen. Het lukt ze niet meer om zich daar zelfstandig aan te ontworstelen.

Dat heeft voor een groot deel te maken met de macht van de straat (i.e. de luidsprekers van de sociale media, persvoorlichters en pressiegroepen van links en rechts) die op het ogenblik de Nederlandse politiek overheerst. En mogelijk het gebrek aan persoonlijkheid en inherente kwaliteit van enkele van de deelnemende politici. Maar dat is een veel bredere discussie dan die over Schiphol alleen.

De gemeenteraad krijgt op donderdag 17 november een presentatie van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) en een presentatie van de rapportage van Sensornet inzake de geluidsmetingen boven Aalsmeer en Kudelstaart van de afgelopen jaren. (Te volgen en na te kijken via de website van de gemeente Aalsmeer.)

Het ministerie van I&W heeft tot maart 2023 de tijd gekregen om te reageren op de dagvaarding van RBV. We moeten tegen die tijd maar eens met de Aalsmeerse gemeenteraad om de tafel om te kijken wat onze positie op dat moment gaat zijn…