Eerste debat goed verlopen

Beeld: Marion Geisler

Het eerste van de drie debatten voor de verkiezingen van 14 – 16 maart is, wat D66 betreft, succesvol verlopen.

Debat vrij tam

Het eerste debat vond plaats in The Beach in Aalsmeer-Oost. De algemene kritiek was dat het een enigszins mat debat was. Men was met name teleurgesteld dat het niet kwam tot een scherpere tegenstelling tussen de partijen. Dit had volgens de criticasters vooral te maken met de opzet van het debat en een onderling ’te lieve’ opstelling jegens elkaar van zowel de deelnemers als de gespreksleiders.

D66 Aalsmeer duidelijk

Wel waren er veel positieve reacties op het eerste optreden van D66 lijsttrekker Sybrand de Vries. Waar de overige deelnemers bleven steken in algemeenheden koos D66 voor duidelijkheid. Sybrand viel op door als enige duidelijk stelling te nemen en inhoudelijk sterke punten naar voren te brengen. Ook wist hij als enige een aantal keer niet alleen bijval van de aanwezige eigen aanhang te scoren, maar een algemeen applaus te oogsten. De vuurdoop is goed doorstaan.

Vervolgdebatten

Op woensdag 9 maart staat het volgende debat in de agenda, in het Dorpshuis in Kudelstaart. Hier staan de onderwerpen ‘Kudelstaart’ en ‘jongeren’ centraal.

D66 en de PvdA zullen tegenover elkaar stelling nemen met de onderwerpen ‘De gemeente moet de komende periode een centrale rol spelen bij de energietransitie, en waar nodig partijen dwingen tot het overgaan tot actie’ en ‘Het is een goed idee dat jongeren gefouilleerd kunnen worden op verboden middelen. Jongeren uit andere dorpen en steden die naar Aalsmeer komen om onrust te stoken hebben in Aalsmeer niets te zoeken.’

Het spreekt voor zich dat de eerste stelling van onze D66 hand is…

Het laatste debat vindt plaats op maandag 14 maart in het Raadhuis. Alle debatten starten om 20:00 uur en duren 1,5 uur, met na afloop tijd voor een borrel.

Alle debatten zijn voor iedereen toegankelijk, zowel op locatie, als via de TV, radio en internetverbindingen van Radio Aalsmeer en de gemeentelijke website. Op de gemeentelijke website zijn de debatten ook terug te zien.

Beeld: Marion Geisler