Nee tegen pesten

D66 stimuleert initiatieven tegen pesten en wil actief beleid voeren gericht op het voorkomen van pesten en ander ongewenst gedrag.

Een veilige plek

Een school moet voor zowel leerkrachten als leerlingen veilig zijn. Waar je mag zijn wie je bent, mag geloven wat je wilt, en mag houden van wie jij wilt. Een school waar je gehoord en gezien wordt en waar niemand wordt gepest of buitengesloten.

D66 tekende ook in 2022 het regenboogstembusakkoord en ging voorop in het bestrijden van elke vorm van ongelijkheid. In de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 gaat hier nog een schepje bovenop. Projecten gericht op het bevorderen van gelijkwaardigheid en het tegengaan van pesten of ander ongewenst gedrag, worden gestimuleerd en ondersteund.

We willen dat de gemeente een inclusieve werkgever is en dit in daad en raad uitdraagt.

Beeld: PxHere