Inburgering en integratie

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle nieuwkomers zo snel mogelijk inburgeren. Dat begint bij de taal leren, en meedoen met de samenleving via school, sport en het verenigingsleven.

Nieuwe Wet Inburgering

De nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. D66 is blij met de grotere rol van de gemeente bij de inburgering van haar inwoners. Wat ons betreft wordt die rol dan ook met beide handen opgepakt. D66 vindt het normaal dat de gemeente zijn aandeel levert bij de opvang en huisvesting van statushouders.