Integrale kindcentra

D66 streeft naar brede scholen, en liever nog naar integrale kindcentra: één plek waar zo veel mogelijk voorzieningen voor de ontwikkeling van het kind aanwezig zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld kinderopvang, voorschool, basisschool, muziekschool, theaterschool, maatschappelijk werk, (school)bibliotheek en zorg.

Integraal kindcentrum

Een kindcentrum is een veilige, inspirerende en leerzame plek voor kinderen van 0 – 12 of eventueel 0 – 18 jaar. D66 wil een intensieve samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk. Door nauwe samenwerking en korte lijntjes wordt de zorgstructuur rond het kind versterkt. Heldere afspraken over ieders verantwoordelijkheid, rol en mandaat zijn cruciaal.

Beeld: D66