Gelijke kansen

D66 streeft naar een inclusievere samenleving, een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Onderwijs is de basis en de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen en het maximaal ontwikkelen van talenten, ongeacht afkomst, achtergrond, geloof, gender of seksuele voorkeur.

Inclusief onderwijs

Bij inclusief onderwijs spelen, werken en leren kinderen met verschillende achtergronden en met én zonder beperkingen samen. De school zorgt voor een les- en ondersteuningsaanbod dat past bij ieder kind. Dat betekent denken in mogelijkheden en ondersteuning op maat.

We willen dat nieuwkomers snel goed onderwijs kunnen volgen. Passende ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben, zoals hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme en/of ADHD, moet toegankelijk en beschikbaar zijn.

De weg daarnaartoe begint bij het opstellen van een heldere onderwijsvisie en -agenda met meetbare doelstellingen. Om aan een duurzame en integrale onderwijsagenda te werken, willen we onderzoeken of aansluiting bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) een meerwaarde biedt.

Beeld: D66