Een leven lang leren

Onderwijs geeft kinderen én volwassenen kansen. De gemeente kan een mooie impuls geven aan een leven lang leren. Iedereen verdient een eerlijke kans om te leren. Lang leve leren!

Voorschool

D66 wil ontwikkelachterstanden voorkomen en ervoor zorgen dat alle kinderen een eerlijke start maken op de basisschool. Met een voorschool voor de leeftijdsgroep 0 -4 jaar kunnen kinderen samen opgroeien en is er al op jonge leeftijd oog voor de ontwikkeling. D66 vindt dat kinderopvang en voorschool bij elkaar horen, zodat alle kinderen toegang hebben tot voorschoolse educatie en samen opgroeien.

Beeld: D66

Lezen, schrijven,
rekenen en (digi)taalvaardig

Onderwijs is een belangrijke weg uit werkloosheid en daarmee een belangrijke factor voor re-integratie. D66 wil dat de gemeente zich inzet voor omscholing of bijscholing om nieuw werk te vinden. Ook wil D66 werken aan basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer, zodat mensen zichzelf kunnen redden en kunnen meedoen aan de samenleving. Iedereen (digi)taal vaardig, daar gaan we voor.

Digitale vaardigheden

D66 wil dat ieder kind en iedere volwassene kan beschikken over een computer, laptop of tablet. De gemeente moet zich, samen met scholen en bibliotheken, inzetten voor het versterken van digitale vaardigheden van kinderen én volwassenen. D66 wil dat er aandacht wordt besteed aan zowel de enorme kansen die de technologie biedt, als de risico’s, zoals fraude, virussen, sexting en phishing.

Omscholing

Door de corona-crisis zijn veel banen verdwenen. Ook zijn er sectoren met grote personeelstekorten, zoals de zorg, het onderwijs en veel technische sectoren. Wij pleiten ervoor om in regionaal verband (U10) een omscholingsfonds van de grond te krijgen, om zo bewoners te ondersteunen in hun omscholing naar een nieuw vakgebied.