Onze plannen voor Naaldwijk

Voor Naaldwijk wil D66:

  • Het centrum drastisch vergroenen. Er komen meer bomen en perken. We maken het centrum daarmee nog aantrekkelijker.
  • Het centrum autoluw maken. In het centrum wordt de auto te gast.
  • In het centrumplan willen we de bouw van een cultureel centrum opnemen. Naast het nieuwe theater/bioscoop ‘de Naald’, moeten hierin het Muziek Centrum Westland, een expositieruimte en bijvoorbeeld de bibliotheek en de WOS een plaats in krijgen.
  • Het Emmaplein opnieuw ontwikkelen tot een stadspark met horeca. Als de Rentmeester met de Jumbo gereed is, zal de Jumbo van het Emmaplein vertrekken. Dat biedt de kans om het Emmaplein een andere bestemming dan parkeren te geven.
  • De begraafplaats aan de Dijkweg toegankelijker maken. Het onderhoud moet verbeteren en het groen en de graven moeten bewaard blijven.