Zorgen over huisvesting arbeidsmigranten

Donderdagavond 17 november is er in het glastuinbouwgebied van Westland een grote integrale controle op de huisvesting van arbeidsmigranten uitgevoerd. Daarbij is op 23 percelen elk bouwwerk gecontroleerd. Tijdens die controle zijn meerdere overtredingen aan het licht gekomen, waarbij er in een aantal gevallen sprake was van erbarmelijke verblijfsomstandigheden. In drie gevallen bleek de situatie dermate ernstig dat spoedeisende bestuursdwang is toegepast. Dit wil zeggen dat de mogelijkheid tot overnachting direct is beëindigd door de ruimtes te sluiten en te verzegelen.

Beeld: D66

D66 Westland vindt deze constateringen onacceptabel en vraagt het college van B&W daarom onder meer hoe het zover heeft kunnen komen en wat de plannen van het college zijn om dit soort misstanden te voorkomen. Ook vraagt de fractie of er – gelet op de aanzienlijke hoeveelheid overtredingen – vaker dit soort controles gaan plaatsvinden.

“Wij zijn zeer geschrokken door deze berichtgeving. Het is wat ons betreft onacceptabel dat mensen in deze situaties terecht komen”, aldus steunraadslid Mark Hendrix, “we moeten daarom het beleid dat we als gemeente hebben vastgesteld nog eens goed tegen het licht houden om te voorkomen dat dit beleid dit soort situaties mogelijk maakt.”

Westland heeft momenteel nog een grote opgave voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De uitgangspunten voor het huisvesten van arbeidsmigranten zijn de afgelopen jaren diverse keren aangepast om tot goede huisvesting te komen. Verschillende initiatieven voor huisvesting zijn de afgelopen tijd echter spaak gelopen en het is momenteel onduidelijk hoe het staat met lopende initiatieven. Mark Hendrix: “Wij zijn van mening dat de gemeente zich moet blijven inspannen om meer arbeidsmigranten te huisvesten, maar dat hierbij gewaarborgd moet zijn dat er sprake is van veilige woon- en leefomstandigheden. Daarom roepen wij het college op om voortvarend aan de slag te gaan met het realiseren van fatsoenlijke huisvesting.”