“Houd minimavoorzieningen in stand!”

In 2024 moet de gemeente Westland drastisch gaan bezuinigen, zo blijkt uit de begroting die op woensdag 8 november met een nipte meerderheid werd aangenomen. Dat de politieke partijen niet eenduidig zijn waarop er bezuinigd moet worden, bleek wel uit de meer dan 60 moties en amendementen die bij de begroting werden ingediend. Een voorstel om het sociaal domein en de cultuursector te ontzien haalde geen meerderheid en werd, ondanks dat er financiële dekking was, door de coalitie weggestemd.

Beeld: D66 Leudal

D66 Westland komt nu met een voorstel om de voorzieningen voor mensen die tot het bijstandsniveau verdienen of hier net boven zitten, in stand te houden. Uit plannen bleek dat het college de inkomensgrens van deze doelgroep wilde verlagen om zo geld te kunnen besparen. Ook de doelgroep die aanspraak kon maken op Wmo-voorzieningen zonder daar een eigen bijdrage voor te hoeven betalen, moest verkleind worden, aldus het college. Ook deze doelgroep moet ontzien worden volgens het voorstel van D66.

“In tijden waarbij er steeds meer mensen in armoede leven, is het belangrijk om als overheid voor deze mensen klaar te staan”, aldus fractievoorzitter Benjamin Hofland, “bestaanszekerheid is één van dé thema’s tijdens deze verkiezingen, dus dan kan en mag het niet zo zijn dat we eens lekker gaan bezuinigen op de allerarmste Westlanders, dat is onacceptabel.”

Uit beantwoording van het college blijkt dat er enkele tonnen op deze doelgroepen bezuinigd zouden worden en dat dit in de loop van 2024 richting 2025 gerealiseerd zou moeten worden. D66 komt dus tijdens de raadsvergadering van december met een voorstel om dit niet te doen. Tijdens de raadsvergadering van 8 november hebben reeds verschillende partijen ervoor gepleit om deze bezuiniging ongedaan te maken.

“We hebben verschillende voorstellen aangenomen die ook weer geld moeten besparen, daarnaast ziet het ernaar uit dat we in 2024 een begrotingsoverschot hebben”, zegt Benjamin Hofland, “uit deze bronnen kunnen we simpelweg putten om deze inwoners te ontzien. In een rijke gemeente als Westland, mag het niet zo zijn dat we deze mensen in de kou laten staan, dat is totaal onacceptabel!”

Het voorstel van D66 heeft al steun van GroenLinks, PvdA, CDA en Westland Verstandig en daarmee dient zich een meerderheid aan.