Toeslag voor lage inkomens moet socialer

De stijging van de individuele inkomenstoeslag is niet sociaal genoeg. Dat vindt de fractie van D66 Westland die daarvoor een amendement indient in de raadsvergadering. “Het college wil deze toeslag nu eenmalig verhogen en daarna koppelen aan de bijstandsuitkering”, zegt steunraadslid Maarten de Ruijter.

Beeld: D66 Leudal

Inwoners die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen, ontvangen de individuele inkomenstoeslag. Sinds de invoering in 2015 is deze toeslag niet meer verhoogd, terwijl de kosten van levensonderhoud wel fors zijn gestegen. De bijstandsuitkering is de afgelopen jaren sterker gestegen dan de nu door het college voorgestelde stijging van de toeslag. D66 wil dat dit gelijkgetrokken wordt.

Maarten de Ruijter: “We vinden het positief dat het college inziet dat de toeslag verhoogd moet worden. We snappen echter niet dat ze de koppeling aan de bijstandsnorm pas in 2024 in willen voeren en de gestegen kosten van de afgelopen jaren niet voldoende meenemen in de verhoging voor 2023. Met de huidige stijging van de energiekosten en inflatie vinden wij het niet meer dan sociaal om de stijging van de toeslag nu al te koppelen aan de stijging van de bijstandsnorm over de afgelopen jaren.”

Het amendement wordt gesteund door PvdA Westland en GroenLinks Westland.