Tijd voor actie!

Deze weken staan in het teken van de klimaatverandering. In Glasgow wordt de alweer 26e klimaattop gehouden. Uit het meest recente IPCC-rapport blijkt dat we meer en sneller maatregelen zullen moeten nemen om het beoogde doel – maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde – binnen bereik te houden. Het is inmiddels niet meer 5 voor 12, maar 1 voor 12. Daartoe moeten de investeringen in duurzame energie voor 2030 worden verdrievoudigd. Regeringsleiders van over de hele wereld riepen dan ook op tot actie.

Wat betekent dit voor Westland?

Wat betekent dat nu voor Westland? We zijn als lokale overheid medeverantwoordelijk om de energietransitie vorm te geven. Het is niet zo dat er helemaal niets gebeurt, maar ook in Westland moeten de ambities voor de energietransitie omhoog en moeten maatregelen sneller worden geïmplementeerd. Roepen dat we nog tot 2050 de tijd hebben zet niet aan tot actie. We hebben in Westland het geluk om voor de verwarming van onze kassen en woningen gebruik te kunnen maken van aardwarmte. Het daarvoor benodigde warmtenet moeten we dus zo snel mogelijk aanleggen. Dat betekent het aanjagen en maximaal faciliteren van initiatieven. Maar we weten ook dat dat betekent dat er duizenden huizen extra zullen moeten worden geïsoleerd.

Beeld: D66

Revolverend fonds

Naast de woningcorporaties zullen ook particuliere eigenaren hierin moeten investeren. Maar dat is niet zo maar voor iedereen te betalen. De huidige subsidiemogelijkheden zijn daartoe verre van toereikend. Nu kunnen we in Westland natuurlijk afwachten tot het Rijk ruimere subsidieregelingen instelt, maar we kunnen ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarom pleit D66 al enkele jaren voor het instellen van een revolverend fonds van waaruit inwoners een goedkope lening kan worden verstrekt. Die betalen ze vervolgens terug uit de besparing op hun energierekening. Vele andere gemeenten gingen ons hierin al voor. Het is ook in Westland tijd voor actie!

Mark Hendrix
steunraadslid D66 Westland

Deze column is verschenen in Het Hele Westland van 10 november 2021.